phan chia so luong trong pham vi 6

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

LÀM QUEN VỚI TOÁN. ĐỀ TÀI: Phân chia số lượng trong phạm vi 6. Đối tượng: Lớp Lớn. Người dạy: Vâ ThÞ HuyÒn Trang Chủ đề: Thế giới động vật

Slide 2

I. Mục Đích – Yêu Cầu:

Slide 3

I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Kiến thức: - Trẻ biết phân chia số lượng trong phạm vi theo nhiều cách khác nhau Đếm và sử dụng đúng chử số tương ứng - Nhận biết các con vật sống trên rừng 2. Kĩ năng: Luyện kỹ năng đếm, tách và gộp nhóm đối tượng trong phạm vi 6 3. Giáo dục: Giáo dục trẻ biết yêu thương, chăm sóc, bảo vệ các con vật CHUẨN BỊ 1/ Không gian: trong lớp 2/ Đồ dùng: Thẻ số để chơi trò chơi “Con sâu chữ số”. Mỗi trẻ 6 con mèo, thẻ số. 6 quả bóng cắt sẵn.

Slide 4

II. CHUẨN BỊ: - III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG 1/ Hoạt động 1: Ôn nhận biết số lượng và chử số tương ứng Cả lớp cùng cô hát bài “ vào rừng xanh” Cho trẻ khám phá ngôi nhà toán học mille: chơi trò chơi “Con sâu chữ số” 2/ Hoạt động 2: Phân chia nhóm có 6 ra làm hai phần Cô đố, cô đố: Con gì nhảy nhót leo trèo Mình đầy lông lá nhăn nheo làm trò (Đó là con gì?) Cô cho trẻ xem hình ảnh một đàn khỉ (trẻ đếm) và phân chia ra 2 phần, gợi ý trẻ chia theo nhiều cách khác nhau, đếm số lượng và chọn chử số biểu thị - Cô cho trẻ luyện tập theo ý thích Cho trẻ chia theo yêu cầu của cô.

Slide 5

3/ Hoạt động 3 - Trò chơi: Thi xem ai tài Cách chơi: lần lượt cháu lên chọn hình 1 con vật, xuất hiện 1 bức tranh cháu sẽ phân chia nhóm đối tưọng 6 ra 2 phần và chọn chữ số đặt tương ứng - Trò chơi: Tìm bạn Mỗi trẻ 1 thẻ bài có số lượng trong phạm vi 6 Các cháu vừa đi vừa hát, khi có hiệu lệnh tìm bạn trẻ tìm bạn Gộp với số lượng của thẻ bài mình và của bạn đủ 6 tạothành 1 cặp Ai tìm đúng nhanh hơn là thắng cuộc * Kết thúc: Hát bài chú voi con

Slide 6

LÀM QUEN VỚI TOÁN. ĐỀ TÀI: Phân chia số lượng trong phạm vi 6. Đối tượng: Lớp Lớn. Người dạy: Vâ ThÞ HuyÒn Trang Chủ đề: Thế giới động vật

Slide 7

6

Slide 8

1 2 3 4 5 3

Slide 9

Trò chơi: Thi xem ai tài

Slide 10

4 1 3 6 2 5

Slide 11

5 3 6 4 2 1

Slide 12

5 3 6 2

Slide 13

6 2 4 6 5 3 1

Slide 14

6 3 3

Slide 15

Trò chơi: Tìm bạn

URL:
More by this User
Most Viewed