Cong va cong suat

+8

No comments posted yet

Comments

zjnzjn263362 (5 years ago)

a

Slide 1

CÔNG VÀ CÔNG SUẤT GVHD: PGS.TS Lê Công Triêm HVTH: Nguyễn Xuân Phượng Cao học Vật lí – K15 GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ

Slide 2

Công ngoài đời sống khác công trong cơ hoc ở những điểm nào ? 1. Công cơ học Hãy nhớ lại khái niệm công trong cơ học đã được học ở lớp dưới, cho để trả lời câu hỏi sau : Trong trường hợp nào sau đây ta nói : “Có công cơ học” ?: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT a)Ông chủ trả công cho người làm thuê ? b) Có công mài sắt có ngày nên kim ? c) Người đá quả bóng ?  d) Con ngựa đang kéo xe ? e) Đợi một người khác, người đang câu cá ?  1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý

Slide 3

Không phải bất cứ khi nào lực của ngựa tác dụng lên xe cũng theo phương ngang. s 1. Công cơ học Công của lực F lên đoạn đường s là đại lượng vô hướng A đo bằng tích số : A=F1S=FScosα CÔNG VÀ CÔNG SUẤT a. Định nghĩa b. Biểu thức A = FScosα 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý

Slide 4

1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý Xét các trường hợp góc α như hình dưới, hãy xếp tương ứng vào các trường hợp sau : 1) A = 0 2) A > 0 3) A < 0 Cos α = 0  A< 0 Cos α = 0  A< 0 Cos α = 0  A< 0 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 1. Công cơ học

Slide 5

1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý 1.Công cơ học là gì? a. Công cơ học b. Đơn vị công 2. Công suất a. Định nghĩa b. Đơn vị công suất c. Chú ý : Đối với chúng ta, những người đang đứng trên mặt đất, quãng đường mà con hổ đi được phụ thuộc vào vận tốc của tấm ván. Giá trị của công phụ thuộc vào hệ quy chiếu Khi vận tốc chuyển động sang phải của tấm ván bằng vận tốc chuyển động sang trái (đối với tấm ván) bằng nhau (về độ lớn), thì đối với mặt đất, con hổ không chuyển động. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 1. Công cơ học

Slide 6

A = F.s.cos a Newton (N) Met (m) Không đơn vị N.m F (N) A = F.s.cos a s (m) A (Nm) hoặc A(J) 1 (J) = 1 (Nm) 1 (KJ ) = 1000 (J) c. Đơn vị CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 1. Công cơ học 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý

Slide 7

James Prescott Joule (1818 - 1889) Nhà bác học người Anh

Slide 8

Công của hổ sinh ra bằng với công của báo, nhưng thời gian sinh công của chúng khác khác nhau, để so sánh khả năng sinh công của mỗi con vật phải dùng đại lượng nào !? Công suất N là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công của vật, được đo bằng thương số giữa công A và thời gian để thực hiện công ấy Quan sát, so sánh công và thời gian sinh công của của hai con vật ? 2. Công suất a. Định nghĩa CÔNG VÀ CÔNG SUẤT b. Biểu thức 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý Start

Slide 9

1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý Jun (J) Giây (s) J/s 1 (W) = 1 (J/s) 1 (kW) = 1000 (W) 1(MW) = 106 (W) Start t1= 10 (s) A1 = A2 = 200.000 (J) t2= 5 (s) ) kW ( 20 ) w ( 000 . 20 10 000 . 200 t A N 1 1 = = = = ) kW ( 40 000 . 40 5 000 . 200 t A N 2 2 = = = = c.Đơn vị CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất

Slide 10

Jame Watt (1736 - 1819) Nhà bác học người Anh

Slide 11

30 – 100 W 500 – 700 W 15 – 70 kW 50 – 300 kW 1000 – 5000 kW 1920 MW Ví dụ về một số công suất CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý

Slide 12

Công suất của động cơ còn được tính bằng đơn vị mã lực (HP – horse power). Mã lực là công suất xấp xỉ bằng công suất một con ngựa VD : Chiếc bơm nước dưới có công suất là 1 mã lực 1 Mã lực = 1 HP = 736 (W) d. Chú ý CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý

Slide 13

Ngoài công suất trong cơ học, còn có nhiều loại công suất khác nhau, các con số này thường được ghi trên các vật dụng CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý

Slide 14

Công tơ điện dùng để đo công hay công suất ? Đồng hồ điện - công tơ điện Công tơ điện không phải dùng để đo công suất mà để đo công, 1 số của công tơ điện là 1kWh 1 kWh = 1000 (W).3600s) = 3.600.000 J CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý

Slide 15

Tay ga hay hộp số dùng để thay đổi công suất của xe máy ? Mỗi động cơ có một công suất nhất định.Tay ga làm thay đổi công suất của động cơ trong khoảng cho phép, còn hộp số để làm gì ? Hộp số CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý

Slide 16

Với công suất nhất định, muốn tăng lực thì phải giảm vận tốc, cấu tạo của hộp số giúp điều chỉnh lực tác dụng của động cơ. Cấu tạo của líp xe đạp cũng có tác dụng tương tự như hộp số CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 2. Công suất 1.Công cơ học a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị 2. Công suất a. Định nghĩa b. Biểu thức c. Đơn vị d. Chú ý

Slide 17

Về công và công suất, cần nắm vững các kiến thức sau : - Phân biệt công cơ học và công trong đời sống hằng ngày. - Định nghĩa công cơ học, công suất và đơn vị của các đại lượng này. - Nguyên tắc hoạt động của hộp số. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

Summary: Cong va cong suat

Tags: cong va suat

URL: