esitlusevolkonv2015digipadevamaks

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Võõrkeeleõpetajate digipädevamaks kujunemise erinevad võimalused (nipid) EVÕL Aimi Jõesalu 2015

Slide 2

Nutiseade olemas? vasta kohe! https://www.mentimeter.com/s/d0f3d7bf52b66ff226bfc92230da7b54/a6e5482fad9c www.govote.at / 40 33 18 ?

Slide 3

Digipööre? http://digipoore.ee/ kass digipöördes/ https://media.giphy.com/media/l41m4SjMdMx9uN560/giphy.gif digi- või tahvliklassid koolides Nipp! Uuri Digipöördes osalenud /osalevate koolide kodukaid!/ http://vanalinnadigi.weebly.com/ http://vvgdigipoore.weebly.com

Slide 4

Digipädevused? õpetajatel/ http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/HT%20hindamismudel%202014%2C%20HITSA.pdf õpilastel/ http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_S%20%28Estonian%29.pdf https://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/tekstifailid/ISTE_NETS_A_%28Estonian%29.pdf

Slide 5

(digipädevused 2?) Digipädevuste mudel muidu jaguneb viieks: Info (otsimine, hindamine, kogumine, taasesitamine); suhtlus (suhtlus digis, info jagamine, kodanikuaktiivsus, koostöö, netikett, identiteet); sisuloome (loomine, muutmine, autoriõigus, programmeerimine); turvalisus (seadmed, isikuandmed, tervis, keskkond); probleemilahendus (tehnilised, lahendused, innovatsioon, digipädevuse lünkade väljaselgitamine ja edasine areng)

Slide 6

Koolitu! DaF-Community live online etwinningu koolitused Eestis etwinningu rahvusvahelised töötoad Euroopas HITSA (Tiigirhüpe) koolitused-konverentsid/ http://koolitus.hitsa.ee/ HITSA koolituskalender/ http://koolitus.hitsa.ee/calendar HITSA veebiseminarid/ http://koolitus.hitsa.ee/webseminars Järelkuulamiseks/ http://innovatsioonikeskus.ee/et/veebiseminarid Digiõppe päevad/ http://innovatsioonikeskus.ee/et/miks-google-kusib-minu-telefoninumbrit

Slide 7

2015

Slide 8

HITSA veebiseminarid korralik interneti- või WIFI-ühendus vajalik kõrvaklapid+ mikrofon kasulikud huvitavad mugavad keegi ei jälgi sind!

Slide 9

Võrgustik võrgutab Erinevate e-raamatute kasutamisest õppetöös ja e-projektides/2011/ http://www.slideboom.com/presentations/345385/Erinevate-e-raamatute-kasutamisest-%C3%B5ppet%C3%B6%C3%B6s-ja-e-projektides-2011 ( live online, BigBlueButton ) Nutiseadmete õppetöös kasutamise näited/ https://www.youtube.com/watch?v=abWm824GJmA&list=PLZ_uMqYCd3Q0U1SiowF2ad9nWXQDbd3i2 Nutiseadmega nutiõpetajaks/ http://koolielu.ee/info/readnews/468527/nutiseadmega-nutiopetajaks

Slide 10

VOSK/ BYOD artikkel Koolielus/ http://koolielu.ee/info/readnews/473138/valminud-on-vosk-lahenemist-tutvustav-kasiraamat-haridusjuhtidele

Slide 11

Facebook-i grupid, lk-d DigiMentor Eesti M-õppe kogukond/ https://www.facebook.com/groups/mobiil/ Pööratud klassiruum/ https://www.facebook.com/groups/971126676232394/ Eesti Informaatikaõpetajad/ Artikkel Koolielus/ http://koolielu.ee/info/readnews/411824/facebookist-on-abi-saksa-keele-opetamiseks

Slide 12

kasuta nutikalt Youtube-i! nii palju õppimisseeriaid/ märksõnad learn German, English, Russia, lerne Deutsch või konkreetne grammatikateema jne näide/ https://www.youtube.com/watch?v=fFImxWgkgDM Learn English Conversation (75 videot) / https://www.youtube.com/user/englishlearnspeak

Slide 13

videod Youtube-is Nutitelefoni haridusliku rakendused/ Meeri Sild/ https://www.youtube.com/watch?v=VEdCNd4SvA8 Õppimine ja õpetamine digiajastul/ https://www.youtube.com/watch?v=q6bPN_hjGpE Õpetaja pädevused digiajastul/ https://www.youtube.com/watch?v=Z6zeTfTfWOY

Slide 14

õpi tegijamatelt Jürgen Wagner (FB) Richard Byrne (blogi) Birgy Lorenz (FB) Urmas Heinaste Ingrid Maadvere Meeri Sild

Slide 15

ajakirjad, artiklid aitavad! [Digi]/ http://www.digi.ee/ www.digitark.ee http://tehnika.postimees.ee/ http://digitark.ee/7-tegevust-mida-teed-mobiiliapi-abil-7-korda-kiiremini/ http://koolielu.ee/info/readnews/411824/facebookist-on-abi-saksa-keele-opetamiseks

Slide 16

Leiud  https://www.pinterest.com/educatorstech/android-apps-for-teachers/ https://www.medienpaedagogik-praxis.de/apps/

Slide 17

otsi ja katseta ise äppe! uuri Koolielus/ www.koolielu.ee- õppevara, töövahendid, ainekuude raames - Nädala äppe eestikeelseid juhendid võõrkeelseid juhendid guugelda otsi Youtube-ist lase õpilastel leida, näidata tee nutikalt projekte! loo ise e-õppevahendeid!

Slide 18

tööblogid! loo endale tööblogi(d)! näited/ https://aimiopetab.wordpress.com/ https://htlmla.wordpress.com/ ainetele, klassidele-gruppidele eraldi õpilastele blogid e-vihikuteks projektide organiseerimiseks projektide läbiviimiseks/ https://web20zauberschule.wordpress.com/

Slide 19

Saksa keele digitunnid ja Äpigalerii etw projekt 2015 DaF-Digistunden- projekti kajastus veebis (Blendspace )/ https://www.tes.com/lessons/EukAUNjPQQe8qA/daf-digistunden Äpigalerii etw projekt Eestis 2015/ https://twinspace.etwinning.net/6411/home

Slide 20

Tänud tähelepanu eest! Huvitavat digipöördumist! aimi58@gmail.com

Summary: EVÕL-i konverentsiks

URL:
More by this User
Most Viewed