3 dinh luat Newton

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

BÀI 10 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON GV: PHẠM THỊ HỒNG NHUNG TRƯỜNG THPT HIỆP THÀNH

Slide 2

BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Phát biểu định luật I Newton. Quán tính là gì? Lực có phải là nguyên nhân của chuyển động không? Phát biểu và viết hệ thức định luật II Newton. Rất nhiều tai nạn giao thông có nguyên nhân vật lý là quán tính. Em hãy tìm ví dụ về điều đó và cách phòng tránh trong những trường hợp như thế.

Slide 3

BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Định luật I Newton: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. => Lực không phải là nguyên nhân của chuyển động mà chỉ là nguyên nhân của biến đổi chuyển động. Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn. Quán tính:

Slide 4

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. BA ĐỊNH LUẬT NEWTON Định luật II newton:

Slide 5

Tai nạn giao thông có nguyên nhân vật lý là quán tính BA ĐỊNH LUẬT NEWTON

Slide 6

1. Sự tương tác giữa các vật 2. Định luật 3. Lực và phản lực

Slide 7

1. Sự tương tác giữa các vật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 8

1. Sự tương tác giữa các vật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 9

1. Sự tương tác giữa các vật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 10

1. Sự tương tác giữa các vật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 11

Sắt non Nam châm 1. Sự tương tác giữa các vật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 12

Sắt non Nam châm 1. Sự tương tác giữa các vật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 13

Nam châm Nam châm 1. Sự tương tác giữa các vật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 14

Nam châm 1. Sự tương tác giữa các vật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Nam châm

Slide 15

A tác dụng lên B B tác dụng lên A 1. Sự tương tác giữa các vật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Nếu vật A tác dụng lên vật B thì vật B cũng tác dụng lên vật A. Đó gọi là sự tác dụng tương hỗ (hay tương tác) giữa các vật.

Slide 16

A B 2. Định luật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 17

Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này là hai lực trực đối 2. Định luật: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 18

3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 19

a. Đặc điểm của lực và phản lực: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 20

a. Đặc điểm của lực và phản lực: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 21

a. Đặc điểm của lực và phản lực: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 22

A B a. Đặc điểm của lực và phản lực: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 23

A B Lực và phản lực xuất hiện và mất đi đồng thời a. Đặc điểm của lực và phản lực: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 24

A B a. Đặc điểm của lực và phản lực: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 25

A B Lực và phản lực cùng phương (cùng giá), cùng độ lớn nhưng ngược chiều nhau. a. Đặc điểm của lực và phản lực: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 26

+ + Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau (lực và phản lực là hai lực trực đối) a. Đặc điểm của lực và phản lực: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 27

3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON b. Ví dụ: Tại sao ta bước đi về trước được?

Slide 28

3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON b. Ví dụ: Khi ta muốn bước về trước thì chân ta tác dụng xuống đường một lực hướng về sau, đồng thời đường cũng tác dụng lên ta một lực hướng về trước. Do khối lượng Trái Đất lớn nên thu một gia tốc không đáng kể, còn khối lượng của ta bé nên phản lực đường tác dụng lên ta gây ra một gia tốc làm ta chuyển động về trước.

Slide 29

Hãy giải thích tại sao người này lại có thể nhảy lên bờ được? b. Ví dụ: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 30

Người tác dụng vào thuyền một lực (làm thuyền bị đẩy ra xa), động thời thuyền cũng tác dụng vào người một lực (làm người có thể nhảy lên bờ được). b. Ví dụ: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 31

Một quả bóng bay đến đập vào tường. Bóng bị bật trở lại, còn tường thì vẫn đứng yên. Như vậy có trái với định luật II và III Niu-tơn không? Giải thích? b. Ví dụ: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 32

b. Ví dụ: 3. Lực và phản lực: III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Quả bóng bay đến tác dụng vào tường một lực nhưng do tường có khối lượng lớn nên ta khó phát hiện ra sự thay đổi vận tốc; đồng thời tường cũng tác dụng vào bóng một lực làm bóng bật ngược trở lại.

Slide 33

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Lực nào làm cho thuyền (có mái chèo) chuyển động được trên mặt hồ?

Slide 34

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Người chèo thuyền dùng mái chèo tác dụng vào nước một lực hướng về phía sau, đồng thời nước tác dụng lại mái chèo một lực hướng về phía trước làm thuyền chuyển động.

Slide 35

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Trong một tai nạn giao thông, một ô tô tải đâm vào một ô tô con đang chạy ngược chiều. Ô tô nào chịu lực lớn hơn? Ô tô nào nhận được gia tốc lớn hơn? Hãy giải thích. Trong một tai nạn giao thông, một ô tô tải đâm vào một ô tô con đang chạy ngược chiều thì cả hai ô tô chịu lực bằng nhau (cặp lực trong định luật III Newton). Do khối lượng của ô tô con nhỏ hơn nên thu gia tốc lớn hơn.

Slide 36

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Một vật đặt trên mặt đất nằm ngang. Có những lực nào tác dụng vào vật, vào đất? Có những cặp lực trực đối nào cân bằng nhau? Có những cặp lực trực đối nào không cân bằng nhau?

Slide 37

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 38

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 39

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Khi một con ngựa kéo xe, lực tác dụng vào con ngựa làm nó chuyển động về phía trước là: A. lực mà ngựa tác dụng vào xe. B. lực mà xe tác dụng vào ngựa. C. lực mà ngựa tác dụng vào mặt đất. D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa. D. lực mà mặt đất tác dụng vào ngựa.

Slide 40

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Câu nào đúng? Trong một cơn lốc xoáy, một hòn đá bay trúng vào một cửa kính, làm vỡ kính. A. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính lớn hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá. B. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính bằng (về độ lớn) lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá. C. Lực của hòn đá tác dụng vào tấm kính nhỏ hơn lực của tấm kính tác dụng vào hòn đá. D. Viên đá không tương tác với tấm kính khi làm vỡ kính.

Slide 41

Khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều nhau III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON + Lực và phản lực xuất hiện và mất đi đồng thời + Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau (lực và phản lực là hai lực trực đối)

Slide 42

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON

Slide 43

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Đánh bóng chày

Slide 44

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Trượt tuyết

Slide 45

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Xuất phát

Slide 46

III. ĐỊNH LUẬT III NEWTON Và chạy

Slide 47

BÀI 11 LỰC HẤP DẪN. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

URL: