Βαβυλώνιοι

+26

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Βαβυλώνιοι Μια εργασία του ΝικΟλα, στ1

Slide 2

Βαβυλώνιοι Μέσα στην κοιλάδα του Τίγρη και του Ευφράτη, τη γνωστή Μεσοποταμία, αναπτύχθηκε ένας από τους πιο παλιούς πολιτισμούς της γης: Ο Βαβυλωνιακός. Ονομάστηκε έτσι από την πόλη, Βαβυλώνα.

Slide 3

Καταγωγή Οι Βαβυλώνιοι ήταν σημιτικής καταγωγής και επικράτησαν στο νότιο τμήμα της Μεσοποταμίας. Γενικά, η περιοχή της Μεσοποταμίας κυριαρχήθηκε διαδοχικά από διάφορους λαούς: Σουμέριους, Βαβυλώνιους, Ασσύριους, Πέρσες.

Slide 4

Πόλεις Κυριότερες πόλεις τους ήταν η Ισίν, η Λάρσα και η Βαβυλώνα, η οποία έγινε πρωτεύουσα. Ο μεγαλύτερος Αυτοκράτορας, κατακτητής και νομοθέτης της Βαβυλώνας είναι ο Χαμουραμπί

Slide 5

Ανάπτυξη Όμως, ο χρυσός αιώνας της Βαβυλωνίας, που συμπίπτει με την εποχή του Χαμουραμπί, έφθασε κάποια στιγμή στο τέλος του και διάφοροι λαοί καταλαμβάνουν διαδοχικά τη Βαβυλώνα.

Slide 6

Τέχνη Στην Τέχνη υπήρξε πολύ μεγάλη ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής. Ακόμη, διάσημοι στην αρχαιότητα ήταν οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας, ένα από τα θαύματα του αρχαίου κόσμου. Πολύ αναπτύχθηκαν η αστρονομία, οι μαντικές τέχνες, καθώς και τα μαθηματικά. Οι Σοφοί της Βαβυλώνας ήταν κατά κάποιο τρόπο ιερείς και επιστήμονες μαζί. Εφάρμοζαν αριθμητικές και γεωμετρικές γνώσεις και παρατηρούσαν τις θέσεις και τις κινήσεις των άστρων.

Slide 7

Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας

Slide 8

Ακμή Η Βαβυλώνα, στην εποχή της ακμής της, ήταν μια πολυάνθρωπη πόλη και ένα σταυροδρόμι διάφορων φυλών. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτός ο πολιτισμός καταστράφηκε και τα "μικρά βουνά" από τις πελώριες κατασκευές των Ζιγκουράτ * μαρτυρούν την ακμή και το μεγαλείο που είχε κάποτε. *πυραμίδες των Βαβυλώνιων

Summary: Εργσία στο μάθημα της Γεωγραφίας,ΣΤ΄

Tags: γεωγραφία

URL: