Rước Xuân Về Nhà

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Này mẹ có nghe xôn xao lá đâm chồi Này mẹ có nghe chim đua hót trên đồi

Slide 3

Này mẹ thấy chăng ngoài sân kia Đàn bướm đang nhởn nhơ đùa vui

Slide 4

Này mẹ thấy chăng cây mai trước sân nhà Nụ vàng ấp yêu bay trong gió la đà

Slide 5

Này mẹ thấy chăng trời bao la Đàn én đang nhởn nhơ dập dìu

Slide 6

Mẹ hay chăng mùa Xuân vui đã sang Mẹ hay chăng khổ đau xưa đã chìm

Slide 7

Mẹ thấy chăng phố vui chân người về Mẹ thấy chăng thôn xóm rực đèn treo

Slide 8

Nụ cười bỗng tươi trên môi đã khô cằn Mẹ mừng thấy con xa xôi đã quay về

Slide 9

Mẹ mừng mái tranh từ bao năm quạnh vắng Đã có thêm người thân

Slide 10

Rộn ràng tiếng ca cô con gái bên nhà Hồng hồng nét môi khi thấy bóng trai về

Slide 11

Dập dìu áo hoa từ thôn trên làng dưới Đi rước Xuân về nhà

Slide 13

Mẹ hay chăng mùa Xuân vui đã sang Mẹ hay chăng khổ đau xưa đã chìm

Slide 14

Mẹ thấy chăng phố vui chân người về Mẹ thấy chăng thôn xóm rực đèn treo

Slide 15

Nụ cười bỗng tươi trên môi đã khô cằn Mẹ mừng thấy con xa xôi đã quay về

Slide 16

Mẹ mừng mái tranh từ bao năm quạnh vắng Đã có thêm người thân

Slide 17

Rộn ràng tiếng ca cô con gái bên nhà Hồng hồng nét môi khi thấy bóng trai về

Slide 18

Dập dìu áo hoa từ thôn trên làng dưới Đi rước Xuân về nhà

URL: