Пропедевтична профілізація

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

П р о е к т пропедевтичної профілізації учнів початкових класів на 2010 – 2014 р.р.

Slide 2

Нормативна база Закон України «Про загальну середню освіту» Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» Методичний лист «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2009-2010 навчальному році»

Slide 3

Мета проекту Підготовка учнів до життя в суспільстві. Направлення педагогічної діяльності на ефективне засвоєння знань. Розвиток навичок самостійності; інтелектуальних, творчих, моральних, соціальних якостей. Розвиток науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності. Навчання та виховання всебічно-розвиненої творчої особистості.

Slide 4

Основні завдання проекту 1. Реалізація Державних освітніх стандартів і впровадження інноваційних технологій у роботі. 2. Активізація роботи по виконанню положень програми “Обдарована дитина.” 3. Створення умов для розкриття духовного і творчого потенціалу учнів. 4. Формування вміння і бажання вчитися. 5. Екологічне виховання молодших школярів. 6. Формування комунікативних умінь та навичок. 7. Розвиток пізнавальних інтересів учнів початкових класів. 8. Традиції і новаторство у навчально-виховному процесі. 9. Розвиток інтелектуально-творчих задатків школярів. 10.Формування в молодших школярів навичок здорового способу життя.

Slide 5

Відтворення культури суспільства і передача існуючої культури підростаючому поколінню. Функції проекту Суперечність між колосальною швидкістю накопичення знань людством і порівняно малою швидкістю накопичення знань окремою людиною. Основна суперечність Навчати перш за все не конкретних знань, а способів швидкого та ефективного засвоєння знань («уміння вчитися») Вихід

Slide 6

Школа комплексного виховання та розвитку ( для дітей 5 років ) Початкова школа Формування соціально-комунікативної активності молодших школярів Навчальна Позакласна діяльність виховна робота Інноваційні Мережа підходи гуртків Психологічна служба Моніторинг індивідуальних особливостей і можливостей Школа ІІ ступеня

Slide 7

Технології РН ТРВЗ Метод проектів Саморозвитку Створення ситуації успіху А. Гіна Імовірного навчання Комп'ютерні технології Програми За Подмазіним (частково) Методики «Карта обдарованості» Методика Векслера «Неіснуюча тварина» Прогресивні матриці Равена» Методика Айзенка Використання ППД Логачевська С.П. Дашевська Л.П. Пушкарьова Т.В. Інноваційні підходи

Slide 8

Структура початкової освітньої підсистеми Дошкільне виховання та навчання Дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Школа комплексного виховання та розвитку Початкова школа Адаптовані до профільного навчання класи Суспільно-гуманітарний Моя держава Україна Етика Філологічний Країнознавство Мовні витинанки Художньо-естетичний Основи театрального мистецтва Природничо-математичний Логіка Валеологія Юні біологи Технологічний Комп'ютерна абетка Азбука народного ремесла

Slide 10

Заходи по вивченню та підвищенню рівня знань, умінь, навичок учнів Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня - творця відповідно до потреб та запитів суспільства. Роботу МО спрямувати на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації. Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань. Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями. Поповнювати „банк ідей” педагогічної творчості вчителів. Всебічно розвивати юну особистість. Розкривати творчі здібності учнів початкових класів.

Slide 11

Психолого-педагогічний супровід пропедевтичного навчання Тренінги для учнів Семінари практикуми Просвітницькі заняття з батьками Шкільний психолог + Методичне об'єднання вчителів початкових класів Психолого -діагностичні методики Діагностична робота Інтелектуальна готовність Рефлексивна готовність Мотивація готовності Характерологічна готовність

Slide 12

Пропедевтична підготовка учнів

Slide 13

Дякуємо за увагу!!!

URL: