ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ

+20

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Η΄ ΝΟΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

Slide 2

«Η συνείδηση αντανακλάται στη λέξη όπως ο ήλιος σε μια σταγόνα νερού. Η λέξη συμπεριφέρεται προς τη συνείδηση, όπως ο μικρός κόσμος προς το μεγάλο, όπως το ζωντανό κύτταρο προς τον οργανισμό, όπως το άτομο προς τον κόσμο. Η νοηματοδοτημένη λέξη είναι ο μικρόκοσμος της συνείδησης.» L. Vygotsky

Slide 4

Γνωστικές Θεωρίες Μάθησης αντιτάχτηκαν στις θεωρίες της μηχανιστικής μάθησης των συμπεριφοριστών ανάμεσα στο ερέθισμα και την aντίδραση, παρενέβαλαν την αντίληψη τη νόηση τη γλώσσα την κρίση τη λύση προβλημάτων τη λήψη αποφάσεων τη δημιουργική σκέψη κλπ

Slide 5

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ J.D. Novac: " η μάθηση με νόημα περιλαμβάνει την αφομοίωση των νέων εννοιών και την ενσωμάτωσή τους στις υπάρχουσες γνωστικές δομές" Ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση εννοιών, όπου κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και συνδέσεις τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών

Slide 6

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ≠ ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Έννοιες ένας νοητικός χάρτης έχει μόνο μια κύρια έννοια ένας εννοιολογικός χάρτης μπορεί να έχει αρκετές Σχήματα ένας νοητικός χάρτης μπορεί να παρασταθεί ως αστέρι ή δέντρο ένας χάρτης εννοιών αναπαρίσταται με μορφή δικτύων

Slide 7

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ Το έργο του Novac βασίζεται στη θεωρία μάθησης του D. Ausubel, αλλιώς γνωστή και ως νοηματική – προσληπτική μάθηση (Assimilation Theory of Meaningful Learning and Retention), η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των γνωστικών θεωριών μάθησης Ausubel, D. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning. New York: Grune & Stratton. Ausubel, D. (1968), Educational psychology: A cognitive view. New York: Holt, Rinehart, and Winston

Slide 8

D. Ausubel βασικό όχημα γνώσης η γλώσσα και τα νοήματα που αυτή μεταφέρει μαθαίνουμε «σημασίες», είτε ως έννοιες, είτε ως γλωσσικούς κανόνες και σχέσεις για κάθε νέα μάθηση απαραίτητη η γνωστική υποδομή του ατόμου δομικός μηχανισμός οι προοργανωτές της γνώσης αρχικές ιδέες συνδέονται με ειδικά σημεία σύνδεσης με κατώτερες και εντασσόμενες σε αυτές

Slide 9

D. Ausubel η σύνδεση με τα προϋπάρχοντα σχήματα γίνεται παραγωγικά και όχι επαγωγικά όπως υποστηρίζει ο Brunner αναδιοργάνωση των υπαρχόντων νοητικών δομών (όχι δημιουργία νέων όπως υποστηρίζουν οι δομικές θεωρίες) αποστήθιση είναι η μάθηση εννοιών που δεν μπορούν να ενταχτούν σε κανένα προϋπάρχον γνωστικό σχήμα και ξεχνιούνται εύκολα

Slide 10

D. Ausubel Στη νοηματική μάθηση η νέα γνώση επιτυγχάνεται με την «διαδικασία» που εμπεριέχει την αφομοίωση την παραγωγική και την συσχετιστική υποκατηγοριοποίηση την υπερκατηγοριοποίηση η νέα ιδέα είναι ποιο γενική από την ήδη υπάρχουσα τη συνδυαστική μάθηση η νέα ιδέα είναι ισάξια με την παλιότερη και συνδυάζεται με αυτήν προσθετικά.

Slide 11

D. Ausubel 4 ήδη μάθησης μηχανιστική προσληπτική Αποστήθιση της προσευχής «πάτερ ημών» μηχανιστική ανακαλυπτική όταν ρίξω οινόπνευμα στη φωτιά ανάβει νοηματική προσληπτική ακούω το δάσκαλο να μου λέει για τον Κολοκοτρώνη νοηματική ανακαλυπτική βρήκα μόνος μου παρατηρώντας διάφορα φυτά, ότι αυτά στρέφουν προς το φως Στο σχολείο αφορά κυρίως η νοηματική – προσληπτική

Slide 12

D. Ausubel Προϋποθέσεις για να επισυμβεί η μάθηση υπάρχει ήδη κάποια γνωστική δομή να υπάρχει ενσυνείδητη ετοιμότητα του μαθητή να υπάρχουν κίνητρα να υπάρχουν σημεία σύνθεσης στο ήδη υπάρχον γνωστικό υπόβαθρο ο μαθητής να έχει επαρκές λειτουργικό και νοητικό υπόβαθρο

Slide 13

D. Ausubel Διδακτικές αρχές: αρχή της προοδευτικής διαφοροποίησης οι γενικότερες ιδέες παρουσιάζονται πρώτες πρώτα τίθεται το ευρύτερο πλαίσιο, και στη συνέχεια να προσφέρεται η επί μέρους γνώση

Slide 14

D. Ausubel αρχή της ενσωματωμένης συσχέτισης ο μαθητής ψάχνει για σχέσεις ανάμεσα σε αυτά που ξέρει και αυτά που μαθαίνει

Slide 15

D. Ausubel αρχή της χρήσης των προοργανωτών – advance organizers τρόπος σύνδεσης της νέας με την παλιά γνώση το σχεδιάγραμμα του μαθήματος είναι ένας προκαταβολικός οργανωτής Τα «κέντρα» πάνω στα οποία θα δομηθεί η νέα γνώση πρέπει να περιέχουν αρκετά ασαφείς και γενικόλογες έννοιες

Slide 16

προοργανωτές Παράδειγμα1: πριν συζητηθούν οι ήπιες μορφές ενέργειας, ο δάσκαλος πρέπει να μιλήσει για την ενέργεια την ίδια ερμηνευτικός προκαταβολικός οργανωτής Παράδειγμα 2: πριν τη συζήτηση της ορθογραφίας των λέξεων σε –με ή –μαι συγκρίνουμε τις δύο καταλήξεις και λέμε εκ των προτέρων ότι στον πληθυντικό γράφουμε με «ε» και στον ενικό με «αι». συγκριτικός προκαταβολικός οργανωτής.

Slide 17

D. Ausubel αρχή της σταθεροποίησης επιτυγχάνεται με συνεχείς επαναλήψεις πλήρη και συνεπή επεξεργασία συχνές ασκήσεις διορθώσεις υπερμάθηση 

Slide 18

Εννοιολογικοί χάρτες

Slide 19

Εννοιολογικοί χάρτες Γραφική αναπαράσταση της γνώσης Δίκτυα εννοιών Έννοιες Κόμβοι Διασυνδέσεις Τύποι διασυνδέσεων http://www.mapmyself.com/Mapmyself35.html

Slide 20

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ

Slide 21

Ορισμός και υπώνυμα (ύλη γλώσσας γ΄γυμνασίου) Ταξινομούμε και κατ’αυτόν τον τρόπο συσχετίζουμε την οριζόμενης έννοιας με άλλες (γενικότερες, ειδικότερες, ειδοποιός διαφορά) Συνειδητοποιούμε το σύνολο των εννοιών που περιλαμβάνονται ή εμπλέκονται στην έννοια μιας λέξης Σωστή χρήση της λέξης

Slide 22

ΑΠΛΟΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Υπώνυμα Εθελοντισμός (ο) : είναι η οργανωμένη προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την απαίτηση ανταλλάγματος

Slide 23

ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ

Slide 31

Νοητικοί χάρτες

Slide 33

ΝΟΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

URL: