ΜΠΑΛΟΝΙΑ 11

+76

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Περσίδου Φρόσω σ ί υ ρ φ Μπαλόνια (11) ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

ΟΔΗΓΙΕΣ Βρες το όνομα της εικόνας που βλέπεις, σπάζοντας με το χεράκι τα μπαλόνια με τα γράμματα με τη σωστή σειρά.

Slide 3

ύ ύ ο ο λ λ α α α μ γ δ α μ γ δ

Slide 4

ς ς η η τ τ ή ή μ α γ ν μ α γ ν

Slide 5

α ρ θ ί ί ο ο μ μ ι α ρ ι θ

Slide 6

α α β β β ό μ β ό μ

Slide 7

η η λ ί μ ν λ ί μ ν

Slide 8

υ υ σ ς ς α α ρ ρ ή ή τ τ ν δ ε σ ν δ ε

Slide 9

ς ς η η λ λ ώ ώ π π α ν θ ο α ν θ ο

Slide 10

ι ι ρ ρ ή ή τ τ η η ξ υ π ν ξ υ π ν

Slide 11

π π ό ό ι ι ο ο ρ ρ ε ε ε λ κ τ ε λ κ τ

Slide 12

α α σ κ ά λ σ κ ά λ

Slide 13

ή ή σ κ η ν σ κ η ν

Slide 14

ί ί σ π α θ σ π α θ

Slide 15

ί ί σ φ υ ρ σ φ υ ρ

Slide 16

ι ι δ δ ό ό χ τ α π χ τ α π

Slide 17

Μπράβο! Πάτα κλικ εδώ, αν θέλεις να παίξεις με ένα ακόμη παιχνίδι.

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι σχηματισμού λέξεων που έχουν συλλαβές τύπου σσφ

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα λέξεις με συλλαβές τύπου σσφ

URL: