Bai 41 Ap suat thuy tinh Nguyen li Pascal

+13

No comments posted yet

Comments

Slide 1

BÀI 41

Slide 2

1. Áp suất của chất lỏng 2. Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh. 3. Nguyên lý Pascal 4. Máy nén thủy lực

Slide 3

Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực Nếu thả một vật vào trong một chất lỏng thì có gì xảy ra không nhỉ?

Slide 4

Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực Vậy là chất lỏng có tác dụng lên vật đặt trong nó!!!!!

Slide 5

Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực Áp suất trung bình của chất lỏng ở độ sâu đặt vật Áp lực chất lỏng tại mỗi điểm trong nó có khác nhau không???

Slide 6

Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực Áp suất trung bình của chất lỏng ở độ sâu đặt vật Đặc điểm - Tại mỗi điểm của chất lỏng, áp suất theo mọi phương là như nhau. - Áp suất ở những điểm có độ sâu khác nhau thì khác nhau. Đơn vị : N/m2 , Pa , atm , torr (mmHg)

Slide 7

Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực Áp suất của chất lỏng Trên cùng một mặt nằm ngang trong lòng chất lỏng, áp suất là như nhau tại tất cả các điểm. p1 p2 pa p = p1 = p2 = pa + gh p : áp suất thủy tĩnh Áp suất tại mỗi điểm trong chất lỏng được tính như thế nào???

Slide 8

Nếu ta thay đổi áp suất pa thì sao? Giá trị p1, p2 có thay đổi không? Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực Áp suất của chất lỏng

Slide 9

Độ tăng áp suất lên một chất lỏng chứa trong bình kín được truyền nguyên vẹn cho mọi điểm của chất lỏng và của thành bình. p = png +  gh Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực Áp suất của chất lỏng Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh

Slide 10

Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Mình có thể nâng chiếc ôtô này bằng 1 tay !!! Nâng ôtô à? Máy nén thủy lực Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal

Slide 11

Máy nén thủy lực Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal Đây là sự vận dụng của nguyên lý Pascal trong KT và đời sống. S1 S2

Slide 12

Áp suất của chất lỏng Sự thay đổi áp suất theo độ sâu. Áp suất thủy tĩnh Nguyên lý Pascal Máy nén thủy lực – Chất lỏng có đặc tính nén lên các vật nằm trong nó. p = pa +  gh – Áp suất thủy tĩnh p = png +  gh png tăng lượng p p cũng tăng lượng p – Tác dụng lực F1 nhỏ có được lực F2 lớn để nâng vật nặng

Summary: Ap suat thuy tinh Nguyen li Pascal

Tags: ap suat thuy tinh nguyen li pascal

URL: