Dinh luat Boyle-Mariotte

-10

No comments posted yet

Comments

Slide 2

Một chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm được coi là khí lý tưởng. Tương tác giữa các phân tử khí là rất yếu nên chúng có thể chuyển động tự do về mọi phía. Trong quá trình chuyển động hổn độn các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình Khí lí tưởng là gì? Giải thích sự gây áp suất chất khí lên thành bình.

Slide 4

I. Hệ thức liên hệ giữa thể tích và áp suất khi nhiệt độ không đổi. II. Đường đẳng nhiệt III.Định luật Bôilơ- Mariot là định luật gần đúng IV. Điều kiện áp dụng

Slide 5

a. Thí nghiệm (xem thí nghiệm) I. Hệ thức liên hệ giữa thể tích và áp suất khi nhiệt độ không đổi

Slide 6

Như vậy P và V tỉ lệ nghịch với nhau b. Định luật Ở nhiệt độ không đổi áp suất và thể tích của một khối lượng khí xác định tỉ lệ nghịch với nhau Ở nhiệt độ không đổi tích của thể tích và áp suất của một khối lượng khí xác định là một hằng số PV = cosnt

Slide 7

Độ lớn hằng số này phụ thuộc vào khối lượng và nhiệt độ khối khí đang xét.

Slide 8

II. Đường đẳng nhiệt Các đường đẳng nhiệt ở trên ứng với nhiệt độ cao hơn các đường đẳng nhiệt ở dưới Đường biểu diển sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt

Slide 9

Vì sao đường đẳng nhiệt ở trên ứng nhiệt độ cao hơn đường đẳng nhiệt dưới?

Slide 10

III. Định luật Bôilơ-Mariôt là định luật gần đúng Khí thực chỉ tuân theo gần đúng định luật Bôilơ-Mariôt. Khí lí tưởng tuân theo đúng hoàn toàn định luật Bôilơ-Mariôt

Slide 11

Nước từ trên khay chảy xuống làm thể tích không khí trong bình giảm nên áp xuất khí tăng lên lớn hơn áp suất khí quyển. Mà áp suất hai bình thông nhau nên đẩy nước phun lên Bây giờ em nào có thể giải thích được hiện tượng các em thấy trong thí nghiệm cô biểu diễn ở đầu bài?

Slide 12

I. Hệ thức liên hệ giữa thể tích và áp suất khi nhiệt độ không đổi không đổi II. Đường đẳng nhiệt III. Định luật Bôilơ- Mariot là định luật gần đúng IV. Điều kiện áp dụng

Slide 14

IV. Điều kiện áp dụng T không đổi. Khối lượng khí không đổi. Áp suất nhỏ.

Summary: Dinh luat Boyle-Mariotte

Tags: dinh luat boyle-mariotte

URL: