ujian bahasa melayu pemahaman tahun 4

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SAMA GAGAH SIMPANG 4 SEMANGGOL,PERAK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 BAHASA MELAYU TAHUN 4 – PEMAHAMAN. 1 1 4 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian Bahagian A dan Bahagian B. Bahagian A 2. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan bahagian ini. Tiap-tiap soalan Bahagian A diikuti pilihan jawapan. Hitamkan jawapan kamu di kertas jawapan objektif yang disediakan. 4. Ceraikan Bahagian B dari kertas soalan ini. Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak ( Lihat halaman sebelah SULIT

Slide 2

Pilih jawapan yang paling tepat. 2 011 SULIT SULIT

Slide 3

Pilih jawapan yang paling tepat. SULIT 3 011 SULIT 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Slide 4

4 SULIT 011 SULIT Baca iklan di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya   “MENABUNG BERSAMA NIKKIE” JAMINAN MASA DEPAN YANG CERIA 2 Mei –13 Mei 2016       Bersempena dengan ulang tahun Bank Nikkie yang ke-10, kami telah menawarkan pelbagai keistimewaan dan hadiah yang menarik sepanjang promosi kami kepada para pelanggan.  • Kadar dividen yang tinggi • Hadiah wang tunai menanti ahli Kelab Nikkie yang berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan UPSR, PMR, dan SPM • Hadiah-hadiah yang lumayan melalui pelbagai peraduan yang bakal diadakan • Sebuah tabung Nikkie yang cantik apabila anda mendepositkan RM200 Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian 03-61401697 atau kunjungi mana-mana cawangan Bank Nikkie hari ini. Anda boleh juga melayari laman web kami di alamat:http://www.banknikkie.com.my/banknikkie 17. Kata dividen dalam iklan bermaksud... A manfaat yang diperoleh. B peratus keuntungan yang diagihkan sama rata. C simpanan wang di bank. D keuntungan yang dibayar kepada penyimpan

Slide 5

5 SULIT 011 SULIT 18. Siapakah yang paling layak menerima hadiah wang tunai dari pihak Bank Nikkie? A pelajar yang berusia antara 13 tahun hingga 17 tahun B pelajar yang berjaya dengan cemerlang dalam peperiksaan UPSR, PMR, atau SPM C calon yang akan menduduki tiga peperiksaan utama D graduan dari universiti tempatan 19. Mengapakah pihak Bank Nikkie mengadakan promosi tersebut? A untuk memperkenalkan Bank Nikkie kepada orang ramai B untuk meminta orang ramai mengunjungi Bank Nikkie C untuk menjual tabung Nikkie D untuk meraikan ulang tahun penubuhannya yang ke-10 20. Apakah ganjaran yang diterima oleh mereka yang membuat simpanan sebanyak RM200? A tabung Nikkie yang cantik B kadar faedah yang tinggi C hadiah wang tunai D dibenarkan melayari laman web Bank Nikkie

Slide 6

SEKOLAH KEBANGSAAN SAMA GAGAH SIMPANG 4, SEMANGGOL,PERAK. PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2016 BAHASA MELAYU TAHUN 4 – PEMAHAMAN . 1 1 4 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 10 h alaman bercetak Bahagian B Tulis nama kamu pada petak yang disediakan. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. Serahkan Bahagian B ini bersama-sama borang jawapan objektif pada akhir peperiksaan. ( Lihat halaman sebelah SULIT 011 Paklongcigu.com SULIT

Slide 7

Bahagian B ( 30 markah ) SULIT 011 Soalan 21 Isikan tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai dengan ayat. ( 4 markah ) 2 SULIT SULIT Mereka ____________ televisyen selepas makan malam. Emak sedang __________________ nasi ayam untuk makan malam. Kakak sedang _________________ hadiah untuk kawannya. Pada setiap pagi, Kamiliyah akan _____________ tempat tidurnya .

Slide 8

SULIT 011 Soalan 22 ( a ) Tuliskan ayat tanya yang sesuai bagi jawapan di bawah.. Ayat tanya : Kami sekeluarga pergi berkelah di Batu Hampar. ( 2 markah ) ( b ) Tuliskan dialog yang sesuai bagi gambar di bawah.. ( 2 markah ) 3 SULIT

Slide 9

( c ) Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah. Nyatakan simpulan bahasa yang sesuai dengan gambar di atas. SULIT 011 Soalan 23 Baca petikan di bawah kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. ( 2 markah ) 4 SULIT

Slide 10

( a ) Saudagar hidup bersama-sama ……………………………………………… . ( b ) Berapa lamakah saudagar itu pergi ke kota ? ( 2 markah ) ( 1 markah ) Saudagar kaya memiliki tiga orang anak perempuan. Anak pertama saudagar ingin sebuah rumah banglo yang mewah. Anak yang kedua inginkan sepasang sepatu berwarna merah. Betul Salah ( c ) Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. ( 2 markah ) SULIT 011 5 SULIT

Slide 11

Soalan 23 011 SULIT Baca petikan di bawah kemudian jawap soalan-soalan berikutnya. 6 SULIT Nama saya Elizabeth. Saya belajar dalam Tahun Empat Gigih. Ketua kelas saya bernama Bharathi. Dia seorang ketua yang bertanggungjawab. Setiap pagi, kami akan membersihkan kelas sebelum sesi pembelajaran bermula. Kami melakukan tugas –tugas seperti menyapu sampah, menyusun kerusi dan meja, mengelap tingkap, membuang sampah dan membersihkan papan hitam. Bharathi akan memastikan semua murid selesai melakukan tugas masing-masing sebelum loceng sesi pembelajaran berbunyi. Kami kemudiannya akan segera duduk di tempat masing –masing sementara menunggu guru masuk ke dalam kelas. a. Siapakah nama ketua kelas Tahun 4 Gigih? Nama ketua kelas Tahun 4 Gigih ialah______________________________________ b. Bilakah Elizabeth dan murid-murid yang lain akan membersihkan kelas? Elizabeth dan murid-murid _______________________________________________ _________________________________________________________________________ c.Apakah tugas-tugas yang dilakukan oleh murid –murid Tahun Tiga Gigih pada setiap pagi ? Murid-murid Tahun Tiga Gigih ___________________________________________ ________________________________________________________________________ d. Apakah sikap yang dimiliki oleh Bharathi ? ___________________________________________________________________ ( 1 markah ) ( 2 markah ) ( 2 markah ) ( 3 markah )

Slide 12

SULIT 011 Soalan 25 Baca pantun di bawah kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. ( a ) Apakah maksud rangkap pertama pantun di atas ? ( b ) Mengapakah orang melayu berbunuhan ? ( 2 markah ) ( 1 markah ) 7 SULIT Beli sekayu kain kasa Cukup diukur dengan lerengnya Bangsa Melayu menjaga bahasa Lengkap dengan sopan adabnya Beli sekayu kain kasa Cukup diukur dengan lerengnya Bangsa Melayu menjaga bahasa Bahasa cabul patang larangnya Ikan perkasam siikan gelama Duduk tersimpan di dalam baki Yang Islam dibunuh kerana agama Melayu berbunuh kerana dengki?

Slide 13

SULIT 011 ( c ) Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan ( ) bagi pernyataan yang salah berdasarkan pantun di atas. ( d ) Apakah maksud “Bangsa Melayu menjaga bahasa” di atas ( 3 markah ) ( 3 markah ) KERTAS SOALAN TAMAT. 8 SULIT SULIT

URL: