JENIS-JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR

+97

No comments posted yet

Comments

Slide 1

JENIS–JENIS KEMAHIRAN BERFIKIR

Slide 2

KEMAHIRAN BERFIKIR JENIS-JENIS KB DEFINISI

Slide 3

DEFINISI KB Definisi yang sesuai masih dipertikaikan kerana pendapat yang berbeza dari tokoh-tokoh pemikir, misalnya…. George(1970),- pemikiran sebagai suatu penyelesaian masalah dan perlakuan semulajadi yang kompleks. Edward de Bono(1976) – mengaitkan KB dengan pemikiran lateral, iaitu bukan saja utk menyelesaikan masalah, malah berfikir utk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai aspek. Mayer(1977) – pemikiran melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang dalam menyelesaikan masalah.

Slide 4

DEFINISI KB Chaffee (1988) – pemikiran merupakan proses luar biasa yang digunakan dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Vincent Ryan Ruggiero(1984) – Thinking is any mental activity that helps formulate or solve a problem,make a decision, or fulfill a desire to understand. It is a searching for answers, a reaching for meaning.

Slide 5

GUNAKAN MINDA RUMUSAN “ KB” MENCARI MAKNA FAHAMI TERHADAP SESUATU TEROKAI PELBAGAI KEMUNGKINAN BUAT PERTIMBANGAN WAJAR BUAT KEPUTUSAN BUAT REFLEKSI SELESAIKAN MASALAH (1) PROSES (2) UNTUK CARA(3) PEMIKIRAN IALAH…

Slide 6

JENIS-JENIS KB 1. Kemahiran Berfikir Secara Kritis. Domain utama 2. Kemahiran Berfikir Secara Kreatif. 3.Kemahiran Membuat Keputusan. 4.Kemahiran Menyelesaikan masalah.

Slide 7

KB Secara Kritis Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai:- a. kewajaran sesuatu idea. b. meniliti kebernasan sesuatu hujah. c. membuat pertimbangan yg. wajar dgn. gunakan alasan yg munasabah.

Slide 8

KB Secara Kreatif Kecekapan menggunakan minda utk meneroka pelbagai kemungkinan menghasilkan sesuatu yang baru, asli dan bernilai. Hasilan itu boleh bersifat maujud atau abstrak. Lebih menekankan pengunaan hemisphera otak kanan (HOKA). “ If everybody is thinking alike, then nobody is thinking at all” ( Ungku Aziz). “ The more after you do something in the same way, the more difficult it is to think about doing it in another way” ( Roger Von Oech )

Slide 9

KEMAHIRAN BERFIKIR KB SECARA KRITIS KB SECARA KREATIF Membanding & membeza Membuat kategori Menerangkan sebab Meneliti bhg kecil dan keseluruhan. Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Membuat Inferens Menjana dan menghasilkan idea yang pelbagai. Mencipta analogi. Mencipta metafora. KB MEMBUAT KEPUTUSAN & MENYELESAIKAN MASALAH

Slide 10

MEMBANDING DAN MEMBEZA Kemahiran meneliti persamaan dan kelainan antara dua :- i. objek ii. idea iii. peristiwa

Slide 11

PERSAMAAN DAN PERBEZAAN PERSAMAAN Kedua-duanya ialah kenderaan. Mempunyai dua roda. Boleh ditunggang. PERBEZAAN DARI SEGI SAIZ BASIKAL MOTORSIKAL Kecil Enjin Mahal Besar Murah CORAK PERSAMAAN DAN PERBEZAAN YANG PENTING…. Kedua-duanya ialah kenderaan roda dua tetapi motorsikal menggunakan enjin dan lebih laju pergerakannya dari basikal Tenaga manusia HARGA KUASA KELAJUAN MOTORSIKAL BASIKAL Kurang laju Lebih laju

Slide 12

Aktiviti minda mengelompokkan maklumat,objek atau perkara mengenai sesuatu ke dalam kumpulan atau kelas mengikut ciri-ciri sepunya. MEMBUAT KATEGORI

Slide 13

MEMBUAT KATEGORI HAIWAN MENGIKUT PERGERAKAN HAIWAN

Slide 14

Melihat dengan jelas bahagian-bahagian kecil dalam sesuatu benda atau sistem serta fungsinya dan kaitan bahagian kecil ini dengan keseluruhannya. MENELITI BHG. KECIL DAN KESELURUHAN

Slide 15

BAHAGIAN-BAHAGIAN KECIL DAN KESELURUHAN Pokok Kelapa bunga buah akar batang daun Tak boleh Memproses makanan Tiada penyokong Tiada pendebungaan Tiada pembiakan Tiada Penyerap Makanan Dan penyokong Daun men- jalankan proses fotosintesis Utk menghasilkan makanan pokok BHG. KECIL OBJEK APAKAH AKAN BERLAKU SEKIRANYA BHG INI TIADA ? APAKAH FUNGSI BHG – BHG KECIL ? UTK. HIDUP, POKOK MEMERLUKAN MAKANAN YANG DIPEROLEHI DRP. DAUN, BATANG DAN AKAR: AIR DAN GALIAN MELALUI AKAR DAN BATANG : SOKONGAN MELALUI AKAR DAN BATANG : PENDEBUNGAN MELALUI BUNGA DAN PEMBIAKAN MELALUI BUAH. Menyokong pokok utk berdiri tegak dan mendapat sinaran matahari Mengeluar -kan debunga utk proses Pendebunga -an Mengandungi biji benih untuk proses pembiakan Mencengkam tanah utk pokok berdiri tegak dan menyerap air dan galian dlm tanah

Slide 16

MEMBUAT SEKUENS Menyususn benda-benda,peristiwa dan idea-idea mengikut satu urutan berdasarkan sesuatu kriteria. Ada 2 kategori iaitu masa dan pangkatan. Ada 3 jenis susunan masa iaitu susunan analisis operasi, susunan kitaran dan susunan mengikut keutamaan operasi.

Slide 17

ANALISIS OPERASI Melibatkan penyusunan langkah – langkah untuk membuat sesuatu. Carta Aliran Prosedur Membuat Kek Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3

Slide 18

SUSUNAN KITARAN Merupakan sekuens peristiwa yang berulang-ulang pada masa yang sama. Musim Luruh Musim Bunga Musim Sejuk Musim Panas BERLAKUNYA EMPAT MUSIM

Slide 19

SUSUNAN MENGIKUT KEUTAMAAN Melibatkan penyusunan aktiviti berdasarkan kepentingan , kesegeraan dan tindakan serta merta. Contoh :- Yang mana satu saya perlu lakukan dulu ? 1. Bayar bil api. 2. Buat laporan. 3. Cuci kereta.

Slide 20

SUSUNAN MENGIKUT PAKATAN Terbahagi kepada 3 pakatan iaitu :- 1. Berdasarkan kualiti / kuantiti 2. Berdasarkan nilai 3. Berdasarkan kegunaan

Slide 21

SUSUNAN PAKATAN KUALITI/KUANTITI Contoh :- Pangkatan makanan berikut berdasarkan kandungan gula dari tertinggi ke yang terendah. a. Nasi b. Kek c. Biskut d. Aiskrim

Slide 22

SUSUNAN PAKATAN BERDASARKAN NILAI Contoh :- Bunga yang manakah paling cantik ? Pangkatkan.. a. Bunga matahari b. Bunga mawar c. Bunga orkid

Slide 23

SUSUNAN PAKATAN BERDASARKAN KEGUNAAN Contoh : Benda yang manakah berguna kepada anda sekiranya anda tersesat dalam hutan ? Pangkatkan… a. kompas b. air c. roti d. tali

Slide 24

Melibatkan kemahiran menjana idea mengenai kemungkinan sebab-sebab berlakunya sesuatu. Menyatakan bukti-bukti sebenar yang mengukuhkan kemungkinan. Membuat keputusan untuk menentukan sebab sebenar berdasarkan bukti yang sah. Pengurusan lisan dan grafik boleh digunakan utk menerangkan sebab dengan tepat. Contoh : Sebab mengapa berlaku peningkatan kadar kemalangan jalan raya semasa musim perayaan. MENERANGKAN SEBAB

Slide 25

PENGURUSAN LISAN 1. Apakah kemungkinan sebab perkara itu berlaku. 2. Apakah kemungkinan bukti yang menjelaskan sebab kpd. perkara itu berlaku. 3. Apakah bukti sebenar yang mengukuhkan kesahan bukti itu. 4. Manakah sebab sebenar berlakunya perkara itu ?

Slide 26

MEMBUAT RAMALAN Membuat jangkaan terhadap sesuatu perkara atau peristiwa yang akan berlaku pada masa akan datang . Berdasarkan bukti dan maklumat tertentu. Boleh dibuat dalam bentuk pengurusan lisan atau grafik.

Slide 27

PENGURUSAN GRAFIK Apakah situasi yang hendak diramalkan ? ( Sebuah lori balak telah dimuatkan dengan balak yang amat berlebihan daripada hadnya. Lori itu sedang bergerak ke kilang papan yang jauhnya lebih kurang 60km.) Apakah ramalan anda. Tulis beberapa ramalan yang sesuai. ( Lori itu akan ditahan polis ). ( Tayar lori akan meletup). Yang manakah antara ramalan anda akan ditinjau dahulu? Tuliskan. Buat Pengurusan Grafik seperti berikut.

Slide 28

Apakah ramalan Yang mungkin Berlaku ? Tayar lori meletup Alasan dan bukti untuk Menyokong ramalan Itu akan berlaku. Beban muatan terlalu Berat. Jarak perjalanan Agak jauh. Tayar lori biasanya Sudah haus Jalan berlopak-lopak Kemungkinan Ramalan ini akan berlaku Ya / Tidak + + + ? Petunjuk + Menyokong = Tidak menyokong ? Tidak pasti Tandakan + , = , ?

Slide 29

MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN Memeriksa sesuatu andaian, sebelum bertindak. Bertujuan mengelakkan daripada membuat keputusan yang merugikan. Kemahiran ini boleh dilakukan dengan cara pengurusan lisan atau pengurusan grafik.

Slide 30

PENGURUSAN GRAFIK MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN TAJUK: Petani dan Kucing TINDAKAN / PEGANGAN: Petani Membunuh Kucing ANDAIAN : Kucing mencederakan anaknya. Peristiwa dan alasan yang menyebabkan andaian dibuat. 1. Anaknya berlumuran darah. 2. Mulut kucing berdarah. 3. Hanya kucing berada di situ. Apakah yang seharusnya dibuat ? Teliti bhg tubuh anak untuk menentukan kecederaan. Teliti kucing dan kenal pasti jenis darah. 3. Siasat sekeliling rumah untuk menentukan sama ada orang atau binatang lain berada di situ. Adakah tindakan itu dibuat ? Tidak Tidak Tidak AKHIR SEKALI: Buat Refleksi

Slide 31

Proses minda dalam membuat kesimpulan atau andaian daripada sumber berasaskan :- a. isyarat-isyarat b. tanda-tanda c. maklumat-maklumat tertentu sama ada tersurat atau tersirat. Berlaku bila anda berminat utk. mengetahui maklumat lebih lanjut berdasarkan kefahaman yang logik. Inferens yang baik seharusnya berasaskan fakta,alasan serta bukti yang kukuh dan jitu. Inferens memerlukan anda membuat pemerhatian,penaakulan serta merujuk kepada sesuatu yang dinyatakan dengan jelas. MEMBUAT INFERENS

Slide 32

MENJANA DAN MENGHASILKAN IDEA YANG PELBAGAI Kemahiran menghasilkan idea baru yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan atau menyelesaikan masalah. Idea ini mungkin sesuatu yang tidak terfikir sebelum ini. Tujuan :- a. menghasilkan sebanyak mungkin idea. b. mendapatkan pilihan yang sesuai bagi menyelesaikan masalah. c. mendapatkan imaginasi yang kreatif. d. meningkatkan keupayaan utk mengurus kehidupan seharian. Menjana idea boleh dijalankan dengan 2 cara iaitu perseorangan atau kumpulan.

Slide 33

MENCIPTA ANALOGI Kenyataan yang dicipta daripada perbandingan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbezaan untuk menyatakan maksud tertentu. Menggunakan kata bandingan seperti bagai / umpama. Terdapat 2 jenis analogi:- a. Analogi berdasarkan kata bandingan. b. Analogi berdasarkan pasangan kata.

Slide 34

ANALOGI BERDASARKAN KATA BANDINGAN Contoh :- Badannya kurus macam lidi. Benda itu bujur seperti telur. Bangunan di Kuala Lumpur tumbuh bagai cendawan. Orang itu garang macam harimau.

Slide 35

ANALOGI BERDASARKAN PASANGAN KATA Analogi ini dicipta untuk menguji perbendaharaan kata dan kefahaman tentang pasangan-pasangan kata yang diedarkan. Contoh :- Pilih jawapan yang sesuai seperti dlm kotak. a. Universiti – mahasiswa b. Sekolah – pelajar c. Hospital – jururawat d. Bas – penumpang ** Jawapan ialah “c” kerana sama kategori pekerjaan di institusi masing-masing. Kapal terbang - Pramugari

Slide 36

MENCIPTA METAFORA Bahasa figuratif yang dicipta untuk menyatakan makna sesuatu perkara dengan menggunakan kata lain. Contoh :- Mak nenek itu telah datang. Tikus itu telah lari apabila melihat pegurusnya datang. Harapannya menggunung. Rujuk lampiran pengurusan grafik.

Slide 37

MENYELESAIKAN MASALAH Proses menangani sesuatu situasi bermasalah. Wrekelgram(1974) menyatakan menyelesaikan masalah adalah satu usaha untuk mencapai matlamat atau keadaan khusus yang diingini. Van Dijk dan Kintsch(1983) menyatakan penyelesaian masalah berlaku apabila ia melibatkan langkah-langkah serta operasi mental. Rumusan – proses mental untuk mengatasi halangan yang sedang dihadapi berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.

Slide 38

LANGKAH MENYELESAIKAN MASALAH MENYEDARI MASALAH MEMAHAMI MASALAH MENEROKA PILIHAN PENYELESAIAN MENINJAU KESAN AKIBAT PILIHAN MASALAH MEMILIH PILIHAN TERBAIK SEBAGAI PENYELESAIAN

Slide 39

MENYELESAIKAN MASALAH MASALAH: KEMUNGKINAN PILIHAN – PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN KESAN SOKONG / TIDAK NILAI APA AKAN BERLAKU JIKA PILIHAN INI DIAMBIL PENTING ATAU TIDAK KESAN ITU. MENGAPA? PENYELESAIAN BARU UBAHSUAI CARA PENYELESAIAN YANG PERLU UNTUK MENGELAKKAN MASALAH

Slide 40

MEMBUAT KEPUTUSAN Proses mental yang melibatkan seseorang itu bertindak untuk memilih satu pilihan terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.

Slide 41

LANGKAH-LANGKAH MEMBUAT KEPUTUSAN MENGENALPASTI KEPERLUAN ATAU OBJEKTIF MEMBUAT KEPUTUSAN TELITI PILIHAN-PILIHAN YANG ADA FIKIRKAN AKIBAT,ALASAN DAN NILAI SETIAP PILIHAN TENTUKAN PILIHAN YANG TERBAIK BERDASARKAN NILAI DAN KRITERIA BUAT KEPUTUSAN

Slide 42

MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN - PILIHAN Terus berjalan mendapatkan bantuan Berehat sementara berkhemah di sini PILIHAN YANG DIPERTIMBANGKAN Berkhemah di sini AKIBAT ALASAN/KESAN NILAI Dapat berehat tidak meneruskan penting + perjalanan Ancaman binatang buas hutan ada binatang buas penting - Gangguan makhluk halus tempat gelap dan tiada org. tak penting – Pulihkan tenaga dapat merehat dan makan penting + Boleh merancang tenteram penting + KRITERIA Keselamatan KEPUTUSAN Keputusan hanya boleh dibuat setelah mempertimbangkan semua pilihan di atas

Slide 43

“ Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu” Wan Mohd Zahid Mohd Noordin, 1993 Wawasan Pend. Agenda Pengisian

Slide 44

“ Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang maju, apa yang lebih penting ialah kita perlu menggunakan sepenuhnya apa yang berada diantara dua telinga kita, yakni minda kita, bukan apa yang berada diantara dua bahu kita, iaitu kekuatan, atau apa yang berada diantara dua tapak kaki kita, iaitu sumber semulajadi” Dipetik daripada ucapan Y.A.B Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, ( Sewaktu melancarkan Wawasan 2020 pada 06/02/96 )

Slide 45

SEKIAN TERIMA KASIH…

Tags: kemahiran berfikir higher order thinking skill

URL:
More by this User
Most Viewed