ujian penulisan BM th4

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SAMA GAGAH SIMPANG 4, SEMANGGOL,PERAK. UJIAN BULANAN BAHASA MELAYU TAHUN 4 – PENULISAN . 1 1 4 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi halaman bercetak Tulis nama kamu pada petak yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian iaitu Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C Kamu dikehendaki menjawab ketiga-tiga bahagian. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. ( Lihat halaman sebelah SULIT 012 Paklongcikgu.com SULIT Satu jam lima belas minit

Slide 2

Bahagian A ( 10 markah ) Gambar di bawah menunjukkan gotong-royong membersihkan kelas. SULIT 012 Tulis lima ayat yang lengkap tentang kebaikan bergotong-royong berdasarkan gambar.

Slide 3

SULIT 012 Bahagian A

Slide 4

Bahagian B ( 15 markah ) Masa yang dicadangkan : 25 minit SULIT 012 Lihat gambar di bawah dengan teliti.. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut. Tulis ulasan yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Slide 5

SULIT 012 Bahagian B

Slide 6

Bahagian C ( 25 markah ) Masa yang dicadangkan : 35 minit SULIT 012 Tuliskan karangan tentang : “ Aku Sebuah Robot “ Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja. Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Soalan 1. Atau Lirik lagu di atas mengenai kasih ibu. Tulis sebuah karangan cara-cara membalas kasih ibu. Soalan 2.

Slide 7

SULIT 012 Bahagian C

Slide 8

SULIT 012

URL: