how to change beliefs www.mifgash.info

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

איך משנים עמדות/סכמות/אמונות בסיסיות ד"ר ארנון רולניק

Slide 2

שלבים בטיפול באמונות שורשיות זיהוי האמונות השורשיות אמונות שורשיות לגבי עצמי אמונות שורשיות לגבי הזולת אמונות שורשיות לגבי העולם בדיקת האמונה השורשית: מציאת מקרים שבהם האמונה איננה נכונה ב 100% בצוע נסויים לבדיקת האמונה יצירת אמונה חליפית: רישום חוויות שתואמות את האמונה הבסיסית החדשה טכניקת מלמעלה למטה וכן על פי המחשבות האוטומטיותת

Slide 3

זיהוי תפיסות ואמונות שורשיות: על פי מחשבות אוטומטיות חוזרות אחת הדרכים לזיהוי תפיסות ואמונות שורשיות היא חיפוש מוטיבים חוזרים ב"דפי רישום המחשבות" שמילאת. אם תגלה מחשבות אוטומטיות מסוגים מסוימים, שחוזרות ונשנות, הן עשויות לספק מפתח לזיהוי התפיסות והאמונות השורשיות שלך.

Slide 4

אלמנטים חוזרים בדף רישום המחשבות המוטיבים החוזרים במחשבות האוטומטיות בדוגמה זו הם כישלון ואי כשירות. נראה, שלאדם יש אמונות שורשיות כגון: "אני כישלון"; "אני לא די מוכשר" או "אני לא מסוגל להתמודד עם דברים".

Slide 5

שיטה שנייה לזיהוי אמונות שורשיות "מלמעלה למטה". כאשר תזהה מחשבות אוטומטיות, תוכל לשאול את עצמך שאלות אלה "מה זה אומר לגבי" או שאלות דומות, : "לו זה היה נכון, מה היה כל כך רע בזה? מה פירוש הדבר לגביי?" לפעמים כאשר אתה שואל את עצמך פעם אחר פעם "מה פירוש הדבר לגביי?", הדבר עוזר לך לגלות אמונות שורשיות על עצמך, שמונחות ביסוד מחשבות אוטומטיות, שזיהית קודם לכן

Slide 6

זיהוי אמונות דרך מחשבות אוטומטיות אני לא חושב שמרשה מחבבת אותי. (מה כל כך נורא בזה?) בכל פעם שאני מתקרב לבני אדם, בסופו של דבר, הם לא מחבבים אותי. (מה זה אומר לגביי?) לעולם לא יהיה לי קשר משמעותי. (מה זה אומר לגביי?) אי אפשר לחבב אותי.

Slide 7

טופס ערעור ודיון באמונות בסיסיות

Slide 8

ניסויים לבדיקת האמונה "האם אני ראוייה לאהבה"

Slide 9

האמונה השורשית החדשה שנבדקת: אני ראויה לאהבה

Summary: איך מטפלים בדכאון חרדה והפרעות אישיות - שנוי אמונות בסיסיות ד"ר ארנון רולניק פסיכולוג קליני רמת גן

Tags: cbt c-b-t schema

URL: