loxo (prod)

-1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Gv. Nguyen van Phuong LỰC ĐÀN HỒI Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng. Và có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng.

Slide 2

PHƯƠNG, CHIỀU, ĐiỂM ĐẶT Fđh Hướng ngược chiều độ biến dạng Điểm đặt ngay trên vật bị tác dụng

Slide 3

PHƯƠNG, CHIỀU, ĐiỂM ĐẶT Fđh ? a) Xét dây căng ? Cây cong do dây kéo => Btập 1: Vẽ lực căng dây : Điểm đặt ? Phương, chiều ? Btập 2 : Cây cong có xuất hiện Fđh ? Vẽ lực Fđh này ?

Slide 4

b) Xét lò xo : Btập 3 :Vẽ Fđh của lò xo khi buông tay thôi kéo? PHƯƠNG, CHIỀU, ĐiỂM ĐẶT Fđh ?

Slide 5

Btập 5 : Vẽ đồ thị Fđh theo độ biến dạng (trong giới hạn đàn hồi) ??? Lò Xo DÃN / NÉN CÓ QUI LUẬT ? Btaäp 4 : Hoûi vò trí chieàu daøi töï nhieân cuûa loø xo ? Cùng một lò xo, trong giới hạn đàn hồi Lực đàn hồi tỉ lệ thuận với độ dãn/nén

Slide 6

Lò Xo DÃN / NÉN CÓ QUI LUẬT ? Cùng một lực kéo, lò xo dãn/nén nhiều ít tùy thuộc độ cứng k của lò xo. Btập 6 : Treo vật m vào lò xo thẳng đứng. So sánh Độ Dãn khi treo vật m ở cuối lò xo, và khi treo ở chính giữa lò xo ? Nhận xét độ cứng lò xo trong 2 trường hợp ?

Slide 7

Gv. Nguyen van Phuong ỨNG DỤNG

Summary: luc dan hoi

Tags: vat 10

URL:
More by this User
Most Viewed