Phan luc P

-3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Làm cách nào con người có thể Thoát khỏi trái đất?

Slide 2

PHẦN 1 NGUYÊN TẮC

Slide 3

Hiện tượng gì xảy ra nếu ta cho bong bóng xì hơi nhanh Gọi là chuyển động gì? Khi nào xuất hiện ?

Slide 4

4 PHẦN 1: NGUYÊN TẮC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

Slide 5

Súng giật lùi khi bắn : Cùng phương ngược chiều Ap dụng định luật BTĐL:

Slide 6

Vài ví dụ về Chuyển động bằng Phản lực

Slide 7

chuyển động của loài BẠCH TUỘC

Slide 8

8 chuyển động của loài sứa

Slide 9

Phân biệt định luật III Newton và chuyển động theo nguyên tắc phản lực ? Câu Hỏi 1

Slide 10

Phần 2 Động Cơ Phản Lực

Slide 11

11 PHẦN 2: ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC A. ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC DÙNG KHÔNG KHÍ Nơi hút không khí vào Phần vỏ ngoài Khuyết tán nhiên liệu ống dẫn khí Buồng khí Động cơ Động cơ nén khí ống phun nhien lieu Cánh quạt kim lọai

Slide 12

PHẦN 2: ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC A. ĐỘNG CƠ MÁY BAY Cánh quạt Hộp truyền động bằng bánh răng Trục Máy nén Buồng đốt Lực đẩy

Slide 13

13 PHẦN 2: ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC Hydro và Oxy được cho vào buồng nhiên liệu Chúng kết hợp với nhau tạo ra nước, nhiệt và ánh sáng. Nhiệt làm nước bốc hơi Phản ứng vẫn xảy ra tiếp tục cho đến khi lượng hơi nước chứa đầy trong buồng. Hơi nước thoát ra, đẩy xuống phía dưới, làm tên lửa tiến lên phía trước. B. ĐỘNG CƠ TÊN LỬA

Slide 14

14 PHẦN 2: ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC Nhiên liệu Chất oxi hóa ống bơm Buồng đốt ống thóat Lực đẩy Lỗ hẹp Sức ép Vận tốc Khối lượng Hỗn hợp nhiên liệu-chất oxi hóa Lửa Buồng đốt ống thoát Lực đẩy ống hẹp Vận tốc Khối khí thóat Sức ép B. ĐỘNG CƠ TÊN LỬA

Slide 15

15 B. ĐỘNG CƠ TÊN LỬA Nhiên liệu Chất oxi hóa ống bơm Buồng đốt Ống thoát Lực đẩy Lỗ hẹp Sức ép Vận tốc Khối lượng PHẦN 2: ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC

Slide 16

16 So sánh đặc điểm hoạt động giữa động cơ phản lực của máy bay và tên lửa. Câu Hỏi 2

Slide 17

17 Phần 3 Tên lửa và vũ trụ

Slide 18

18 Tại sao con người không dùng khinh khí cầu hay máy bay để thoát khỏi Trái Đất, mà chỉ có thể dùng tên lửa? Câu Hỏi 3

Slide 19

19 Tại sao tên lửa dùng để đi vào vũ trụ lại có nhiều tầng? Câu Hỏi 4

Slide 20

20 Triển vọng, tầm quan trọng của tên lửa vũ trụ nói riêng và động cơ tên lửa nói chung??? Câu Hỏi 5

Summary: chuyen dong bang phan luc

Tags: vat 10

URL:
More by this User
Most Viewed