ΜΠΑΛΟΝΙΑ 12

+129

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ς Περσίδου Φρόσω μ ν α ρ τ Μπαλόνια (12) ΠΑΤΑ ΚΛΙΚ

Slide 2

ΟΔΗΓΙΕΣ Βρες το όνομα της εικόνας που βλέπεις, σπάζοντας με το χεράκι τα μπαλόνια με τα γράμματα με τη σωστή σειρά.

Slide 3

α α λ λ ο ο κ κ μ π ρ ό μ π ρ ό

Slide 4

κ κ ό ό λ λ μ π ρ ε μ π ρ ε

Slide 5

α α ρ ρ κ ό μ π κ ό μ π

Slide 6

ο μ ρ α α λ λ έ έ π ο μ π ρ

Slide 7

ς ς μ μ ν τ ρ α ν τ ρ α

Slide 8

ο ο ρ ρ δ έ ν τ δ έ ν τ

Slide 9

ς ς ε ε ρ ρ χ ά ν τ χ ά ν τ

Slide 10

π ι ι ρ ρ ά ά ζ ζ α ν τ π α ν τ

Slide 11

α ε ρ ά ά ι ι ζ ζ τ τ ν ν ν ν ε ρ α

Slide 12

σ σ ς ς ό ό γ γ η η τ τ τ ρ α τ ρ α

Slide 13

ο ο ρ ρ κ ά σ τ κ ά σ τ

Slide 14

ς ς έ έ π π α α α σ τ ρ α σ τ ρ

Slide 15

α α ρ ρ τ τ π λ ή κ π λ ή κ

Slide 16

σ ο ο ρ ρ τ τ χ χ κ ι ά σ κ ι ά

Slide 17

σ φ σ φ ρ ρ α α α α α γ ί δ α γ ί δ

Slide 18

σ φ σ φ υ υ α α ρ ρ ρ ί χ τ ρ ί χ τ

Slide 19

ς ς ι ι ο ο π π ω ω ά ν θ ρ ά ν θ ρ

Slide 20

α κ ο α κ ο ρ ρ ς ς ν ν ν τ ε ό ν τ ε ό

Slide 21

α α σ σ τ τ β ο ύ ρ β ο ύ ρ

Slide 22

ς ς ε ε σ σ κ ά λ τ κ ά λ τ

Slide 23

Μπράβο!

Summary: Διαδραστικό παιχνίδι σχηματισμού λέξεων που έχουν συλλαβές τύπου σsσφ

Tags: εκπαιδευτικό παιχνίδι γλώσσα λέξεις με συλλαβές τύπου σσσφ

URL: