COMO BUSCAR NA BIBLIOTECA

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

A L G U N H A S COUSAS QUE DEBES SABER A N O S A B I B L I O

Slide 2

O R G A N I Z A c i Ó N T E M Á T I C A Diccionarios, Enciclopedias,Xeneralidades 0 1 Filosofía,Spicoloxía, Ética Relixión,Igrexa cristiá, outras relixións 2 3 Ciencias Sociais,Política, Economía, Educación 5 Matemáticas, Ciencias Naturais, Física, Química, Ciencias da Terra, Bioloxía 6 Ciencias Aplicadas, Mediciña, Tecnoloxía 7 Arte, Arquitectura, Fotografìa, Pintura, Música, Debuxo, Deportes. 8 9 Historia, Xeografía, Biografías Lingua , Literatura, Novela, Teatro, Poesía, Lingüística, Estudos Literarios

Slide 3

DEIXATE GUIAR POLOS LETREIROS DAS ESTANTERIAS. FÍXATE NOS “TEJUELOS”. OS LIBROS DE LECTURA OBRIGATORIA E OS DE LECTURA RACOMENDADA ESTÁN SEGUNDO ENTRAS NA BIBLIOTECA , NA ESTANTERÍA DA ESQUERDA. PREGUNTA SEMPRE QUE TEÑAS ALGUNHA DÚBIDA ,AXUDARÉMOSCHE. ¿CÓ MO BUS CAR IN FOR MA CIÓN?

Slide 4

OS DICCIONARIOS DAS DIFERENTES LINGUAS ESTÁN NAS ESTANTERIÁS BAIXAS COLOCADAS MÁIS PRETO DA ZONA DE XESTIÓN. AS ENCICLOPEDIAS XERAIS ESTÁN NAS ESTANTERÍAS SITUADAS MÁIS PRETO DOS DICCIONARIOS. ESTES MATERIAIS SÓ OS PODES CONSULTAR DENTRO DA BIBLIO, NON SE EMPRESTAN PARA LEVAR Á CASA. Máis Cou sas D E I N T E R E S E

Slide 5

OS TEJUELOS SON AS ETIQUETAS QUE VAN COLOCADAS NOS LOMOS DOS LIBROS, DVD, VÍDEOS…,AXÚDANNOS A ORDEAR O MATERIAL E PODER BUSCALO RÁPIDAMENTE. PROPORCIONAN INFORMACIÓN DA MATERIA, TÍTULO, AUTOR…. Fíxate neste exemplo. 82N-G o 82 quere dicir qué é literatura, o N significa narrativa e o G dinos que ese libro está escrito en Galego. MOR son as tres primeiras letras do primeiro apelido do autor e sempre van en maiúsculas. ond son as tres primeiras letras do título do libro sen artigos e sempre con minúsculas. ¿QUÉ SON OS TE JUE LOS? 82N-G MOR ond

Slide 6

¿QUE FA CER PA RA LE VAR PRES TADO PRIMEIRO LOCALIZAS O LIBRO NA ESTANTERÍA. ACERCASTE Á ZONA DE XESTIÓN E DASLLE O TEU NÚMERO DE LECTOR AO REPONSABLE. MIRAS O NÚMERO DE REXISTRO DO LIBRO QUE ESTÁ DENTRO, NA PRIMEIRA OU SEGUNDA FOLLA (R-358) E TAMÉN LLO DICES AO RESPONSABLE. XA PODES LEVAR O LIBRO PARA A CASA. RECORDA QUE TÉS 15 DÍAS PARA LELO,LOGO TERÁS QUE DEVOLVELO, SE NON CHE DEU TEMPO A REMATALO PODES RENOVALO. CANDO VEÑAS A RENOVAR OU DEVOLVER ,TERÁS QUE DICIR OUTRA VEZ O NÚMERO DE LECTOR E O NÚMERO DE REXISTRO DO LIBRO. U N L I B R O D A B I B L I O

Summary: Unhos pequenos consellos para andar pola biblioteca

Tags: formación de usuarios

URL:
More by this User
Most Viewed