Πολιτιστικό πρόγραμμα Κόκκινη κλωστή δεμένη ...

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

2ο Δημ.Σχ.Σπερχειάδας Πρόγραμμα Πολιτιστικών θεμάτων:Παραμύθι Τίτλος Προγράμματος:Κόκκινη κλωστή δεμένη ... ΤΤΤτττΤάξεις: Ε’-ΣΤ’ Διευθυντής: Ριρής Θεόδωρος Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: -Καφφέ Αγγελική-Μανταλιά Ευδοξία

Slide 2

Κριτήρια επιλογής του θέματος Η συμβολή του παραμυθιού στην ωρίμανση του παιδιού ,καθώς η παιδαγωγική και ψυχολογική –θεραπευτική αξία του είναι αδιαμφισβήτητη,καθώς επιτυγχάνει καλύτερα το «Τέρπειν άμα και διδάσκειν». Η κοινή διαπίστωση ότι στη σύγχρονη σκληρή τεχνολογική εποχή μας η ανάγκη για αισιοδοξία και στροφή στη φαντασία και το παραμύθι είναι αναγκαία. Το ενδιαφέρον και η ανάγκη των μαθητών για επαφή με τη λαϊκή παράδοση του τόπου μας αλλά και των άλλων λαών. Η εξυπηρέτηση στόχων του αναλυτικού προγράμματος.

Slide 3

Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι : Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και να συνειδητοποιήσουν ότι ο παραμυθιακός λόγος είναι ένα γνήσιο μέσο έκφρασης της ζωής του λαού,ικανού να μιλά συμβολικά για όλες τις έγνοιες των ανθρώπων όλων των τόπων και εποχών.Επομένως, η ένταξη του παραδοσιακού παραμυθιού κυρίως στην εκπαιδευτική πράξη ,ως γνωστικό εργαλείο, κρίνεται αναγκαία.

Slide 4

Επιμέρους στόχοι Γνωστικοί Να γνωρίσουν οι μαθητές: Την εξέλιξη της ελληνικής προφορικής παράδοσης μέσα στο χρόνο. Να έρθουν σε επαφή και να μελετήσουν τα καθαυτό παραμύθια και να γνωρίσουν τους κανόνες τους(υφολογικά-αισθητικά γνωρίσματα,τα εκφραστικά μέσα και τον λειτουργικό σκοπό αυτών) και να τους παρουσιάσουν στην τάξη. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. Να γνωρίσουν τεχνικές αφήγησης. Να καλλιεργήσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο,αφηγούμενοι τη δική τους εκδοχή μιας ιστορίας και συντάσσοντας ένα ολοκληρωμένο παραμύθι,βασιζόμενοι στα χαρακτηριστικά που μελέτησαν.

Slide 5

Επιμέρους στόχοι Ψυχοκινητικοί (Δεξιοτήτων) Να διακρίνουν τα ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια από τις ιστορίες καθώς και τη διαφορά ανάμεσα στο μύθο, το θρύλο και το παραμύθι. Να αφηγούνται με άνεση και ζωντάνια μπροστά σε κοινό. Να παράγουν νεοελληνικά παραδοσιακά παραμύθια . Να ασκηθούν στη συλλογή και καταγραφή παραδοσιακών παραμυθιών και να μυηθούν στον επιστημονικό τρόπο έρευνας και εργασίας. Να επεξεργαστούν ένα παραμύθι αλλάζοντας το τέλος του ή να συνθέσουν ένα νέο συγκεράζοντας στοιχεία από γνωστά παραμύθια,καλλιεργώντας τη δημιουργική τους σκέψη και φαντασία. Να αναπτύξουν χειροτεχνικές δεξιότητες μέσα από τις δημιουργικές δραστηριότητες (αποδίδοντας εικαστικά τα επεισόδια –σκηνές πχ του παραμυθιού) και το θεατρικό παιχνίδι. Να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο αναζήτησης πληροφοριών και τις ΤΠΕ ως εργαλείο δημιουργίας ,έκφρασης,επικοινωνίας και συνεργασίας.)

Slide 6

Επιμέρους στόχοι Συναισθηματικοί ( Στάσεων– Συμπεριφορών) Να αναγνωρίσουν την πολλαπλή αξία του παραμυθιού. Να αγαπήσουν το παραμύθι Να το επιλέγουν ως μέσο μάθησης και ψυχαγωγίας. Να αναπτύξουν κοινωνική και διαπολιτισμική συνείδηση αναγνωρίζοντας και κατανοώντας το διαφορετικό(Ταύτιση με τον ήρωα, ενσυναίσθηση). Να αναπτύξουν αίσθημα προσωπικής και συλλογικής ευθύνης , ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας , καλλιέργεια κριτικής σκέψης , παρατηρητικότητας , φαντασίας και δημιουργικότητας. Να αναπτύξουν την ελεύθερη έκφραση ιδεών , το ομαδικό πνεύμα και τη συνεργασία .

Slide 7

Μεθοδολογία-Χρονική Διάρκεια Πλαίσιο εφαρμογής Η μέθοδος που εφαρμόσαμε ήταν η Βιωματική-Επικοινωνιακή(Μέθοδος project). Η βιωματική μάθηση-ενεργητική μάθηση προσδοκά να γίνει η γνώση βίωμα που θα καθορίσει τη συμπεριφορά και στάση ζωής μας. Προϋπόθεση η λειτουργία της τάξης ως ομάδας. Εφαρμόστηκαν τεχνικές όπως: καταιγισμός ιδεών, δραματοποίηση-παιχνίδι ρόλων, εργασία σε ομάδες, συγκέντρωση-επεξεργασία υλικού, επισκέψτες-αφηγητές, χρήση οπτικοακουστικού υλικού-διαδικτυακή εικονική περιήγηση-συζήτηση,παιχνίδι στον Η/Υ ή στο διαδραστικό πίνακα-αξιοποίηση λογισμικού,καλλιτεχνική δημιουργία κά. Χρονική διάρκεια προγράμματος:5 μήνες Εφαρμόστηκε εντός του Α.Π.Σ, την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης κυρίως . Αλλά και ενσωματωμένο στο περιεχόμενο του Α.Π.Σ, όπου αυτό πρόσφερε αφορμές για γόνιμες συσχετίσεις , στα πλαίσια της Διαθεματικής Προσέγγισης.

Slide 8

Ενδεικτικές Δραστηριότητες

Slide 10

Αρχικό στάδιο του προγράμματος

Slide 12

Νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι-Γνωρίσματα-Τέχνη και τεχνική της αφήγησης Το παραμύθι μέσα από την πάροδο του χρόνου(Χαρακτηριστικά γνωρίσματα) Ρίζες παραμυθιού Θεωρίες γένεσης παραμυθιού Αρχαιότητα-Μυθολογία (Μύθος) Νεότερα χρόνια (Κλασικά-Παραδοσιακά-Λαϊκά παραμύθια) Σύγχρονη εποχή (Σύγχρονο-Λογοτεχνικό-Έντεχνο) Παλιότεροι και σύγχρονοι παραμυθάδες –συγγραφείς και αφηγητές(Αίσωπος-Περό-Γκριμ-Χ.Κ Άντερσεν-Τζ.Ροντάρι-Ευγ.Τριβιζάς) Ευρωπαϊκά-Νεοελληνικά- Άλλων χωρών-Τσιγγάνικα κλπ Ορισμός Παραμυθιού Διαφορές με μύθο-θρύλο-ιστορία κλπ Ρόλος-Αξία παραμυθιού: Παιδαγωγική-Ψυχολογική-Θεραπευτική διάσταση Στοιχεία παραμυθιού: Παραμυθάδες-Κοινό-Περιεχόμενο Κατηγοριοποίηση με βάση το θέμα και τον τρόπο πλοκής Συμβολισμοί στο παραμύθι Δομή παραμυθιού-Μορφολογία:Λειτουργίες του Propp Γενικά χαρακτηριστικά-Μοτίβα Αφηγηματικές αρχές:Επικοί νόμοι Άξελ Όρλικ Θεματικές ενότητες

Slide 14

Αρχικά ερωτηματολόγια

Slide 17

Γλωσσικές δραστηριότητες με τη χρήση Διαδικτύου και Διαδραστικού πίνακα Αναζήτηση πληροφοριών Μετατροπή μύθου σε ποίημα-Περίληψη Δημιουργική γραφή στο περιβάλλον της εκπαιδευτικής εφαρμογής:Ο κήπος της λογοτεχνίας του διαδραστικού βιβλίου Γλώσσας-Ανθολογίου (π.χ αλλάζω το τέλος του παραμυθιού). Οικογ, λέξεων-Φράσεις-παροιμίες-αινίγματα Εικονογράφηση μύθων-παραμυθιών

Slide 31

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-Δομη-Ειδη ΉρωεΣ και συμβολισμοΙ στο παραμυθι

Slide 36

Γνωριμία με το λαϊκό παραμύθι Ανάγνωση και επεξεργασία λαϊκών παραμυθιών από το Ανθολόγιο,Συλλογές παραμυθιών και το Διαδίκτυο. Αφήγηση παραμυθιών από λαϊκή αφηγήτρια στην τάξη. Δραματοποίηση και διασκευή λαϊκών παραμυθιών για τη θεατρική μας παράσταση.

Slide 49

Γίνομαι λαογράφος και... Καταγράφω λαϊκά παραμύθια από τον παππού και τη γιαγιά.

Slide 59

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου Γνωριμία με το μεγάλο Δανό παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν Αναφορά και σε άλλους διάσημους παραμυθάδες.

Slide 60

Το παραμυθοδεντρο

Slide 61

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων Παραμύθια με αντιρατσιστικά μηνύματα Θεραπευτικά-διαδραστικά παραμύθια Σύγχρονο παραμύθι με σχετική θεματική Γνωριμία με το Τζιάνι Ροντάρι,τον Ευγένιο Τριβιζά και άλλους σύγχρονους παραμυθοποιούς.

Slide 74

Παραμύθια και...παιχνίδια στο διαδίκτυο

Slide 79

Δημιουργία επιτραπέζιων παιχνιδιών

Slide 84

Φτιάχνω το δικό μου παραμύθι Δημιουργία παραμυθιού με βάση τις λειτουργίες του Propp και το φανταστικό διώνυμο του Τζιάνι Ροντάρι. Ανατρεπτικά παραμύθια ή παραμύθια απ’ την ανάποδη. Παραμυθοσαλάτες Εικονογράφηση παραμυθιού.

Slide 103

Παραμύθι και ...θέατρο Διασκευή του λαϊκού παραμυθιού : «Ο κακός πεθερός και η κακιά πεθερά»

Slide 108

Παραμύθι και ...τραγούδι Μουσικά παραμύθια:πχ «Όταν αρρώστησε ο ήλιος», «Ο Τάκης Τεταρτάκης και οι φίλοι του», «Ο Πέτρος και ο λύκος»,Σι Σου Ντο» (μουσικοκινητικές δραστηριότητες). Το παραμύθι της μουσικής(ακρόαση) Εκμάθηση γνωστών τραγουδιών

Slide 111

Παραμύθι και...ζωγραφική

Slide 112

Σ.Νταλί,Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων Carl Offterdinger: «Η Χιονάτη» Arthur Rackham: Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων

Slide 114

Παραμύθι και... Χριστουγεννιάτικα ημερολόγια και καλάθια Αποκριάτικες μάσκες-καπέλα (υλικά για δραματοποίηση) Σκηνικά-κοστούμια γιορτής Προσκλήσεις γιορτής Εικαστικές δημιουργίες

Slide 126

Παραμύθι και ...Φυσική αγωγή Λαϊκό παραμύθι: «Ο χορός τού έσωσε τη ζωή». Μέσω της μουσικοκινητικής αγωγής και της παντομίμας, απόδοση του παραμυθιού. Ανάπτυξη κινητικών δραστηριοτήτων:Τα παιδιά εκφράζουν την ακρόαση μουσικών παραμυθιών μέσα από την κίνηση και το χορό,παίζοντας πχ.το παιχνιδοτράγουδο «Λύκε,λύκε είσαι εδώ;»

Slide 127

Ο κακός πεθερός και η κακιά πεθερά. Λαϊκό παραμύθι Από τη θεατρική μας παράσταση

Slide 140

Βιβλιογραφία ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο Μέγα, Α.Γ. (2011) , Ελληνικά Παραμύθια, τόμος 1 ,2. Αθήνα: Βιβλιοπωλείο της Εστίας. Χατζητάκη – Καψωμένου, Χ. Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών: Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Β.Αναγνωστόπουλου,Ψέματα κι αλήθεια έτσι είν’τα παραμύθια εκδ.Εργαστ .Λόγου Και Πολτισμού Άννα Αγγελοπούλου,Ελληνικά Παραμύθια Α’ & Β’τ.Βιβλιοπωλείον της ‘’Εστίας’’,Ι.Δ Κολλάρου & ΣΙΑ Α.Ε Τζιάνι Ροντάρι,Παραμύθια σαν πλατύ χαμόγελο,εκδ .Μεταίχμιο Τζιάνι Ροντάρι,εκδ.Κέδρος Νένα Γεωργιάδου,Διαδραστικά παραμύθια με θεραπευτικές Δραστηριότητες,εκδ.Οξυγόνο Ροντάρι Τζ., Γραμματική της φαντασίας, Μεταίχμιο, Αθήνα 2001.

Slide 141

Διαδίκτυο-Ιστοσελίδες Παιδικά παραμύθια με αφήγηση. Online βιβλιοθήκη free ebook http://www.helppost.gr/free/ebooks/paidika-paramythia-afigisi/ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - ΠΑΡΑΜΥΘΙ... http://paramithi-paramithi.blogspot.gr/ http://www.paramithas.gr/ Ο Παραμυθάς Οι παραμυθάδες-Παιχνίδι https://paramythades.org/ http://aptlogs.com/paramythades/game/ Περιοδικό "Το Παραμύθι’’ http://periodikotoparamythi.blogspot.gr/p/blog-page.html http://mommysfairytales.blogspot.gr/ Στων Παραμυθιών τα Σταυροδρόμια http://stonparamythiontastavrodromia.blogspot.gr/ http://www.paramithimaliso.gr/bigtext.asp Μαλισό {άκου μια ιστορία} http://paramithokouzina.blogspot.gr/ Παραμυθοκουζίνα http://taparamythiatisgiagias.blogspot.gr/2014/07/blog-post_22.html Τα παραμύθια της γιαγιάς Παραμύθια από τη θεία Λένα https://sites.google.com/site/clubsixtys/kentrike/paidi/kokkine-kloste-demene/theia-lena http://www.paidika-paramythia.yolasite.com/ Παραμύθια για παιδιά

URL:
More by this User
Most Viewed
Previous Page Next Page
ο Αδελφός της Ασπασίας1
ο Αδελφ...
 
 
 
Previous Page Next Page