ujian penulisan bahasa melayu tahun3

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

SEKOLAH KEBANGSAAN SAMA GAGAH SIMPANG 4, SEMANGGOL,PERAK. UJIAN SELARAS 2 TAHUN 2016 BAHASA MELAYU TAHUN 3 – PENULISAN . 1 1 4 jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak Tulis nama kamu pada petak yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi bahagian soalan iaitu Soalan A, B, C, D, E, F, G dan Soalan H Kamu dikehendaki menjawab kesemua soalan. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini. ( Lihat halaman sebelah SULIT 012 SULIT Satu jam lima belas minit

Slide 2

( 10 markah ) Soalan A

Slide 3

( 10 markah ) Soalan B Gariskan kata gantinama yang betul.

Slide 4

( 10 markah ) Soalan C

Slide 5

( 10 markah ) Soalan D Lengkapkan kata nama khas yang betul. 1. 2. 3. 4. 5.

Slide 6

( 10 markah ) Soalan E 1. 2. 3. 4. 5. Wah Aduh Amboi Aduhai Oh

Slide 7

( 20 markah ) Soalan F Bina ayat berdasarkan frasa dan gambar yang diberikan

Slide 8

Lengkapkan perbualan di bawah. ( 20 markah ) Soalan G.

Slide 9

Guru boleh dianggap sebagai (1) _____________ kita di sekolah. Guru bukan sahaja perlu mendidik murid-murid malahan perlu mengasuh murid-murid dari segi disiplin. Selain itu, guru sanggup (2) ____________ masa dan tenaga untuk membantu murid-murid yang lemah dalam pelajaran. Guru tidak pernah (3) _____________ mendidik murid-murid agar berjaya dalam pelajaran dan menjadi insan yang berguna. Kita harus menunjukan (4)______________ kita terhadap guru dengan terus berusaha untuk mencapai kejayaan. Semua ini perlu kita lakukan sebagai (5) ___________________ guru kita. Bagi menghargai jasa guru, Hari Guru disambut pada 16 Mei setiap tahun. jemu Soalan H. mengorbankan penghargaan penjaga membalas budi ( 10 markah )

Summary: ujian penulisan bahasa melayu tahun3

URL: