Παρουσίαση 14ου Εσπ ΕΠΑ.Λ. Θεσσαλονίκης με 5 Τομείς Ν4386_2016

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

mail@14epal-esp-thess.thess.sch.gr http:// 14epal-esp-thess.thess.sch.gr ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» Κατσιμίδη 11,  2310 889930 - 31 ώρες λειτουργίας: 18:00 – 22:05

Slide 2

mail@14epal-esp-thess.thess.sch.gr http:// 14epal-esp-thess.thess.sch.gr ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» Κατσιμίδη 11,  2310 889930 - 31 ώρες λειτουργίας: 18:00 – 22:05

Slide 3

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» Κατσιμίδη 11  2310 889930 - 31  Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών: 1)  Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, υποχρεωτικό ημερήσιο: Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη με 35 ώρες την εβδομάδα εσπερινό: Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη με 25 ώρες την εβδομάδα 2)   Μετα-Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, προαιρετικό

Slide 4

Στο 14ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο μπορείς να ολοκληρώσεις τους δύο κύκλους σπουδών και…  να αποκτήσεις ταυτόχρονα δύο τίτλους σπουδών 1)  Απολυτήριο ΕΠΑ.Λ., ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου 2)  Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, με ενδοσχολικές εξετάσεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου στα ΑΤΕΙ & ΑΕΙ, μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων συμμετέχοντας στο ειδικό ποσοστό εισακτέων για τους αποφοίτους των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.   να αποκτήσεις Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 με ταυτόχρονη Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος, μέσω πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Slide 5

Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες) Ερευνητική εργασία στην Τεχνολογία (2) Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (2) Νέα Ελληνικά (4) Μαθηματικά (4) Φυσικές Επιστήμες (3) Ιστορία (1) Ξένη Γλώσσα (1) Πληροφορική (2) Αρχές Μηχανολογίας (2) Αρχές Ηλεκτρονικής & Ηλεκτρολογίας (2) Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου (2) Βασικές Αρχές Σύνθεσης (2) Γεωπονία & Αειφόρος Ανάπτυξη (2) Α΄ τάξη μαθήματα

Slide 6

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στη Β΄ τάξη επιλέγουν τον τομέα που θα παρακολουθήσουν Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 7

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Οι μαθητές κατά την εγγραφή τους στην Γ΄ τάξη επιλέγουν την ειδικότητα που θα παρακολουθήσουν η οποία πρέπει να αντιστοιχεί με τον τομέα που έχουν παρακολουθήσει στη Β΄ τάξη Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 8

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 9

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 10

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 11

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 12

Α΄ τάξη μαθήματα Β΄ τάξη Επιλογή Τομέα Γ΄ & Δ΄τάξη Επιλογή Ειδικότητας Γενικής Παιδείας (15 ώρες) Προσανατολισμού (4 ώρες) Επιλογής (3 μαθήματα /6 ώρες)

Slide 13

Ν. 4386/2016 από το σχ. έτος 2016-2017 Τομείς & Ειδικότητες

Slide 14

ευχαριστούμε για την προσοχή σας ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ «ΕΥΚΛΕΙΔΗ» Κατσιμίδη 11  2310 889930 - 31

Summary: Παρουσιάζει τους Τομείς-Ειδικότητες του 14ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τον Ν.4386/2016

Tags: 14ο εσπερινό επαλ θεσσαλονίκης 14 ευκλείδης

URL: