ΡΗΜΑΤΑ -ω

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m Δ ι α β ά ζ ω Ρ ή μ α τ α - ω

Slide 2

π α ί ζ ω m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m

Slide 3

τ ρ έ χ ω m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m

Slide 4

τ ρ α γ ο υ δ ώ m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m

Slide 5

τ ρ ώ ω m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m

Slide 6

ν υ σ τ ά ζ ω m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m

Slide 7

α γ ο ρ ά ζ ω m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m

Slide 8

σ α π ο υ ν ί ζ ω m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m

Slide 9

σ κ ά β ω m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m

Slide 10

α κ ο ύ ω m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m

Slide 11

ο δ η γ ώ m i k r o b i b l i o . w e e b l y . c o m

Summary: ΡΗΜΑΤΑ Εξάσκηση αναγνωστική - Εξάσκηση καταληκτικής ορθογραφίας των ρημάτων.

Tags: ρήματα ανάγνωση ειδική αγωγή ορθογραφία διαβάζω

URL: