Λέξεις με -αυ-

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Δ ι α β ά ζ ο υ μ ε κ α ι Μ α θ α ί ν ο υ μ ε λ έ ξ ε ι ς μ ε : αυ Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com α φ α β

Slide 2

Διαβάζω τις λέξεις και προσέχω αυτό που ακούω Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com α φ α β αυ

Slide 3

κ α υ τ ε ρ ή α υ τ ί α υ λ ά κ ι Π α ύ λ ο ς σ α ύ ρ α μ α ύ ρ ο τ α υ τ ό τ η τ α α ύ ρ ι ο α υ τ ο κ ί ν η τ ο α υ λ ή α υ γ ό Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 4

τ α υ τ ό τ η τ α Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 5

α υ γ ό Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 6

Π α ύ λ ο ς Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 7

σ α ύ ρ α Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 8

α υ τ ο κ ί ν η τ ο Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 9

α ύ ρ ι ο Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 10

α υ τ ί Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 11

κ ε ρ α υ ν ό ς Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 12

κ α ύ σ ω ν α ς Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 13

θ η σ α υ ρ ό ς Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 14

κ α υ τ ε ρ ό ς Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 15

α υ λ ή Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 16

μ α ύ ρ ο ς Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 17

θ α υ μ ά ζ ω Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 18

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 19

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 20

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 21

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 22

Α ύ ρ ι ο ο π α π π ο ύ ς θ α μ α ς φ έ ρ ε ι δ ώ ρ α. Έ ν α α υ τ ο κ ί ν η τ ο γ ι α τ ο ν Π α ύ λο , ένα α υ τ ό μ α το τ ρ ε ν ά κ ι γ ι α την Α υ γή και μ α ύ ρα π α π ο ύ τ σ ι α γ ι α τ η ν Στ α υ ρ ού λ α . Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Summary: Διαβάζω και μαθαίνω λέξεις με Αυ-αυ

Tags: διαβάζω μαθαίνω γλώσσα ασκήσεις αυ -αυ ειδική αγωγή τζένη σκόρδα tzeni skorda ροδοσ

URL: