Grupa

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Co to jest grupa?

Slide 2

Warunki stworzenia grupy: Minimum 3 osoby Poczucie własnej odrębności Jakaś struktura Jasne i znane normy Interakcje między jej członkami Wspólny cel

Slide 3

Normy grupy: Własna nazwa Symbol Odrębny strój lub jego element Lojalność Charakterystyczne zachowania

Slide 4

Typy grup ze względu na cel działania: Towarzyskie Ich celem jest zabawa, relaks, rekreacja

Slide 5

Typy grup Zadaniowe Ich celem jest wykonanie określonego zadania

Slide 6

Typy grup Wsparcia Ich celem jest wzajemna pomoc

Slide 7

Fazy procesu grupowego: Orientacja i rozpoznanie Członkowie przyglądają się sobie, dominuje lęk, napięcie.

Slide 8

Fazy grupy 2.Integracja Grupa się zna, rozumie i ma poczucie przynależ- ności.

Slide 9

Fazy grupy 3. Różnicowanie się, bunt, konflikt Występują spory, kłótnie, uwagi krytyczne, powstają podgrupy.

Slide 10

Fazy grupy 4. Spójność i konstruktywna współpraca Uczestnicy mają wrażenie, że ich grupa jest świetna, wzrasta chęć do współpracy.

Slide 11

Fazy grupy 5. Końcowa (rozpad) Następuje zakończenie wspólnoty. Jest to też pozytywna faza.

Slide 12

Grupy w ZHP Szóstka zuchowa

Slide 13

Grupy w ZHP Zastęp harcerski, starszoharcerski/patrol

Slide 14

Grupy w ZHP Gromada zuchowa

Slide 15

Grupy w ZHP Drużyna harcerska/starszoharcerska/węd-rownicza

Slide 16

Grupy w ZHP Krąg instruktorski/zespół hufcowy/ namiestnictwo

Slide 17

System małych grup!!!

URL: