Kodeks instruktorski

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Kodeks instruktorski

Slide 2

Kodeks instruktorski Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodych ludzi. Misja ta może być właściwie realizowana jedynie przez instruktorów:

Slide 3

Kodeks instruktorski dobrze przygotowanych do pracy wychowawczej, rozumiejących spoczywającą na nich odpowiedzialność, wynikającą z idei i blisko 100-letniego dorobku harcerstwa, świadomych odpowiedzialności za powierzone ich opiece dzieci i młodzież.

Slide 4

Kodeks instruktorski Dlatego instruktor Związku Harcerstwa Polskiego musi spełniać wysokie wymagania wynikające z Zobowiązania Instruktorskiego.

Slide 5

Instruktor wobec siebie Jestem instruktorem ZHP. W pracy instruktorskiej staram się skutecznie dążyć do osiągnięcia harcerskich ideałów. Zastanawiam się nad moją działalnością instruktorską. Potrafię w mądry sposób łączyć ją z innymi rolami społecznymi.

Slide 6

Instruktor wobec wychowanków Jestem instruktorem ZHP - harcerskim wychowawcą. W moich działaniach kieruję się Misją ZHP. Znam Podstawy wychowawcze ZHP. Wiem, kto jest adresatem moich działań, znam swoją rolę w wychowaniu metodą harcerską. Wiem, na czym polega przykład osobisty w wychowaniu.

Slide 7

Instruktor wobec organizacji Jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego - członkiem harcerskiej organizacji, ale także uczestnikiem światowego ruchu skautowego. ZHP to moja organizacja. Dzięki niej przeżyłem wiele przygód, zdobyłem różne umiejętności. Miała ona wpływ na mój charakter. Dziś chcę, żeby była lepsza - staram się ją udoskonalić. Jestem gotowy, by ją współkształtować.

Slide 8

Instruktor na zewnątrz organizacji Jestem instruktorem ZHP - wizytówką organizacji. Mam świadomość, że swoim postępowaniem buduję wizerunek instruktora harcerskiego i harcerstwa. Dbam o dobre relacje ZHP z otoczeniem. Jestem rzecznikiem spraw ZHP i naszych wychowanków na zewnątrz organizacji.

URL:
More by this User
Most Viewed