Formy pracy w ZHP

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Formy pracy w ZHP

Slide 2

skuteczność atrakcyjność różnorodność realność kryteria form pracy

Slide 3

Sposób, metoda osiągnięcia celu Czym są formy pracy

Slide 4

Zapamiętujemy 10 % tego, co słyszymy Zapamiętujemy 30 % tego, co widzimy Jak przyswajamy?

Slide 5

Zapamiętujemy 50 % tego, co widzimy i słyszymy Zapamiętujemy 70 % tego, co mówimy i piszemy Zapamiętujemy 90 % tego, co robimy Jak przyswajamy?

Slide 6

Zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice  Gawęda i jej formy wymienne Gry i ćwiczenia Piosenki i pląsy Zuchowa majsterka Teatr zuchowy Zabawa tematyczna Zwiad Pożyteczne prace  Kolonia zuchowa Zuchowe formy pracy

Slide 7

harcerskie formy pracy Akcje społeczne  Zwiady rodzajowe  Zajęcia techniczne (majsterki)  Zajęcia sportowe  Wycieczki drużyny  Biwaki drużyny Gry terenowe  Biegi harcerskie  Ogniska, Kominki  Potańcówki  Wieczornice  Sądy nad bohaterem lub nad poglądami Burza mózgów  Film 

Slide 8

harcerskie formy pracy Festiwal  Gazetka, Audycja  Wyjście do placówek kulturalnych  Rajdy  Obozy  Złazy  Zloty  Manewry  Turnieje  Uroczystości  Zajęcia muzyczne  Mikro-kursy  Inscenizacje  Zajęcia przy komputerze 

Slide 9

starszoharcerskie formy pracy wycieczka zwiad formy dyskusyjne zbiórka tematyczna zajęcia specjalnościowe zlot obóz tematyczny obóz zagraniczny

Slide 10

wędrownicze formy pracy formy dyskusyjne (kuźnice, sesje popularnonaukowe, sejmiki, sąd nad, debaty, wszechnice... itp.), formy doskonalące (warsztaty, kursy) gry strategiczne i negocjacyjne rajdy (rowerowe, ekstremalne itp.) wyprawy obóz wędrowny obóz zagraniczny ognisko ogniobranie Wędrownicza Watra

URL:
More by this User
Most Viewed