Δίψηφα Μπ- μπ

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com Με λένε Μ π ά μ π η και κρατάω την τ α μ π έ λ α με το : Μ π και μπ

Slide 2

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 3

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 4

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 5

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 6

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 7

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com Το π α π ά κ ι μ π ή κ ε σ τ η ν μ π α ν ι έ ρ α.

Slide 8

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 9

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 10

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 11

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 12

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 13

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 14

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 16

Μ π Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Summary: Γλώσσα Α΄ τάξης. Μαθα΄΄ινω το δίψηφο μπ

Tags: διψηφα σύμφωνα μπ ειδική αγωγή γλώσσα α τάξης

URL: