TRANH NGHỆ THUẬT - Tranh VŨ THÁI HÒA

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

họa sĩ: vũ thái hòa màu sắc trong tranh VĂN HÓA NGHỆ THUẬT Hân hạnh giới thiệu 6

Slide 2

NATURE MORTE n°2 (Tĩnh vật 2) - VŨ THÁI HÒA

Slide 3

L’ATELIER (Phòng vẽ) – VŨ THÁI HÒA

Slide 4

COQUETTE (Dễ thương) - VŨ THÁI HÒA

Slide 5

CYMBIDIUM (Hoa Lan) - VŨ THÁI HÒA

Slide 6

LES DEUX AMIES (Đôi bạn) – VŨ THÁI HÒA

Slide 7

DANS L’ATTENTE DU VENT (Đợi gió) – VŨ THÁI HÒA

Slide 8

SOLEIL DE PRINTEMPS (Nắng xuân) – VŨ THÁI HÒA

Slide 9

JEUNE FILLE TENANT UNE POMME (Thiếu nữ cầm táo) – VŨ THÁI HÒA

Slide 10

COQUETTE 4 (Dễ thương 4) - VŨ THÁI HÒA

Slide 11

VIOLON (Vĩ cầm) - VŨ THÁI HÒA

Slide 12

LA GUITARE VERTE (Tây ban cầm xanh) - VŨ THÁI HÒA

Slide 13

LA JEUNE FILLE VIETNAMIENNE (Thiếu nữ Việt Nam) - VŨ THÁI HÒA

Slide 14

NATURE MORTE n°1 (Tĩnh vật 1) - VŨ THÁI HÒA

Slide 15

LA JEUNE FILLE ET LE CHEVAL (Thiếu nữ và ngựa) - VŨ THÁI HÒA

Slide 16

LE PIANO ROUGE (Dương cầm đỏ) - VŨ THÁI HÒA

Slide 17

REGARDER LA LUNE (Nhìn trăng) - VŨ THÁI HÒA

Slide 18

PRINTEMPS (Mùa xuân) - VŨ THÁI HÒA

Slide 19

COQUETTE 3 (Dễ thương 3) - VŨ THÁI HÒA

Slide 20

vũ thái hòa VŨ THÁI HÒA là tên thật và là bút hiệu - sinh ngày 6/9/1947 tại Trung Lao, Nam Định - 1954 di cư vào Nam VN  Sở trường viết văn, làm thơ, vẽ tranh, viết nhạc và soạn hòa âm - 1965 bắt đầu sinh hoạt nghệ thuật viết và làm báo tại Sàigòn - Định cư tại Pháp 1984 © Copyright by vuthaihoa thaihoavu@yahoo.fr

Summary: website Vũ Thái Hòa : http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: