TRANH CÔNG GIÁO - Tranh VŨ THÁI HÒA

+5

No comments posted yet

Comments

artistnut (6 years ago)

Very beautiful. Sandy

Slide 1

TRANH CÔNG GIÁO Họa sĩ VŨ THÁI HÒA chủ đề Slideshow: UYÊN UYÊN Nhạc nền: Little Drummer boy

Slide 2

BÀN THÁNH tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 3

NẮNG XUÂN tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 4

CHÚA GIÁNG SINH (Miền Nam) tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 5

CẢM TẠ CHÚA – tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 6

CHÚA LÀ SỰ SỐNG tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 7

MẪU TỬ tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 8

CHÚA GIÁNG SINH (Miền Trung) tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 9

HOA ANH ĐÀO tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 10

TRÊN TAY MẸ tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 11

QUA THẬP TỰ ĐẾN VINH QUANG tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 12

NĂM TẤM BÁNH VÀ HAI CON CÁ tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 13

NGỦ ĐI CON tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 14

ĐỨC MẸ LAVANG tranh: VŨ THÁI HÒA vũ thái hòa

Slide 15

CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH – tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 16

CHÚA GIÁNG SINH (Miền Bắc) tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 17

XUÂN MIỀN CAO – tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 18

CHUỖI MÂN CÔI tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 19

TÀ ÁO NOEL – tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 20

CÂY PHÚC VƯỜN THIÊNG tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 21

TRẦU CAU tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 22

SỨC SỐNG ĐỨC TIN tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 23

ĐỨC CHÚA CHA – tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 24

TÔI TIN XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 25

TÌNH MẪU TỬ tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 26

BÓNG THẬP TỰ tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 27

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG SÀI-GÒN tranh: VŨ THÁI HÒA

Slide 28

TRANH CÔNG GIÁO chủ đề Họa sĩ: VŨ THÁI HÒA Nhac nền: Little Drummer Boy – Slideshow: UYÊN UYÊN

Summary: Website Vũ Thái Hòa: http://www.arts-vuthaihoa.blogspot.com

URL: