Ντ - ντ

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 2

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 3

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 4

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 5

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Slide 6

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio.weebly.com

Summary: Δίψηφο Ντ-ντ

Tags: γλώσσα α ταξη διψηφα σύμφωνα ντ ειδική αγωγή

URL: