Αρχαίο ελληνικό θέατρο

+131

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Αρχαίο ελληνικό θέατρο Νίκος Καρύδης Φιλόλογος – Επιμορφωτής ΤΠΕ http://nikoskaridis.blogspot.com

Slide 2

Εξέλιξη Αρχαίου θεάτρου Ένας ανοιχτός κυκλικός χώρος δίπλα στο ιερό του Διονύσου αρχικά χρησιμοποιούνταν για τις παραστάσεις του διθυράμβου.

Slide 3

Μετά τα μηδικά κατασκευάστηκαν στον ίδιο χώρο ξύλινα καθίσματα (ἰκρία). Χρησιμοποιούνταν κατά τους κλασικούς χρόνους.

Slide 4

Θέατρο Διονύσου Τα ξύλινα εδώλια αντικαταστάθηκαν με λίθινα επί άρχοντος Λυκούργου (γύρω στο 330 π.Χ.)

Slide 5

Τα εδώλια είναι κτισμένα αμφιθεατρικά και ακολουθούν την πλαγιά του λόφου. (Επίδαυρος)

Slide 6

Τρία ήταν τα βασικά μέρη του αρχαίου θεάτρου: 1. Το κυρίως θέατρον ή κοῖλον (μέρος για τους θεατές) 2. Η ορχήστρα (κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος όπου ὠρχεῖτο ο χορός) 3. Η σκηνή (Χώρος των υποκριτών)

Slide 7

Ορχήστρα Κοῖλον Σκηνή Πάροδος

Slide 8

Επίδαυρος - Εδώλια Εδώλια: Καθίσματα θεατών (κτισμένα αμφιθεατρικά) τα οποία περιβάλλουν ημικυκλικά την ορχήστρα

Slide 9

Επίδαυρος- διαζώματα Ένα ή δύο διαζώματα (πλατείς οριζόντιοι διάδρομοι) χώριζαν το κοίλον σε 2 ή 3 ζώνες για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των θεατών

Slide 10

Τα διαζώματα (διονυσιακό θέατρο)

Slide 11

Θέατρο Διονύσου - κλίμακες Τις σειρές των εδωλίων διέκοπταν κάθετα προς την ορχήστρα κλίμακες για να ανεβαίνουν οι θεατές σε ψηλότερες θέσεις.

Slide 12

Τα τμήματα των εδωλίων ανάμεσα στις κλίμακες ονομάζονταν κερκίδες. (Επίδαυρος)

Slide 13

Το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα χωρούσε 17.000 θεατές

Slide 14

Στο κέντρο της ορχήστρας βρισκόταν ο βωμός του Διονύσου, η Θυμέλη.

Slide 15

Το θέατρο της Επιδαύρου χωρούσε 14.000 θεατές Εικονική αναπαράσταση αρχαίου θεάτρου της Επιδαύρου

Slide 16

Αργότερα οι υποκριτές χωρίστηκαν από το χορό και έπαιζαν σε υπερυψωμένο δάπεδο.

Slide 17

Η σκηνή εκτεινόταν πίσω από την ορχήστρα. Ήταν αρχικά ένα απλό επίμηκες οικοδόμημα (ξύλινο μέχρι τα τέλη του 4ου αιώνα).

Slide 18

Θέατρο Διονύσου - Ορχήστρα Ο κυκλικός ή ημικυκλικός χώρος ανάμεσα στο κοῖλον και τη σκηνή αποτελούσε την ορχήστρα.

Slide 19

Όπως φαίνεται από τα θέατρα που έχουν σωθεί, η ορχήστρα βρισκόταν λίγο χαμηλότερα από τη σκηνή

Slide 20

Κατά μήκος του τοίχου της σκηνής κτίστηκε ένα μαρμάρινο υπερυψωμένο δάπεδο πάνω στο οποίο έπαιζαν οι ηθοποιοί, το Λογεῖο. Δεν υπήρχε τους κλασικούς χρόνους.

Slide 21

Θέατρο Διονύσου- Λυκούργεια περίοδος Ο τοίχος της σκηνής συνήθως απεικόνιζε πρόσοψη ναού ή ανακτόρου. Είχε μία ή τρεις θύρες από τις οποίες έβγαιναν στην ορχήστρα τα πρόσωπα του δράματος.

Slide 22

Διονυσιακό θέατρο – ελληνιστική περίοδος

Slide 23

Διονυσιακό θέατρο – Ρωμαϊκή περίοδος

Slide 24

Πάροδοι Στην Αθήνα και στο θέατρο του Διονύσου επικράτησε η εξής συνήθεια:

Slide 25

Τεχνικά μηχανικά μέσα του αρχαίου θεάτρου Περίακτοι Εκκύκλημα Θεολογείο Μηχανή ή αιώρημα Χαρώνειες κλίμακες Βροντείο

Slide 26

Ωδείο Περικλή Στεγασμένο θέατρο όπου γινόταν πριν τις γιορτές ο προάγωνας.

Slide 27

Το εσωτερικό του Ωδείου. Εδώ ενημερώνονταν οι θεατές για το περιεχόμενο των έργων που θα παρακολουθούσαν.

Slide 28

Το Στεγασμένο ωδείο. Στον αρχαίο κόσμο κανένα άλλο κοινό δεν ήταν τόσο ενημερωμένο και δεν ένιωθε τόσο καλά τις παραστάσεις όσο το αθηναϊκό.

Slide 29

Video – επισκέψεις Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Μετά το τέλος του video πατήστε

Slide 30

Θέατρο Επιδαύρου Μετά το τέλος του video πατήστε

Slide 31

Θέατρο Ηρώδου Αττικού Μετά το τέλος του video πατήστε

Slide 32

Για τη δημιουργία της παρουσίασης αυτής αξιοποιήθηκαν ψηφιακά επεξεργασμένες (τρισδιάστατες) εικόνες αναπαραστάσεων της ιστοσελίδας: Didaskalia http://www.didaskalia.net Μουσική: Επιγόνιον (Astra Project). Κατασκευή παρουσίασης Νίκος Καρύδης Φιλόλογος – επιμορφωτής ΤΠΕ

URL:
More by this User
Most Viewed