Какво знаем за българската природа

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Какво знаем за българската природа? Изготвил: Илиана Илиева-Дъбова

Slide 2

С какъв цвят се изобразяват планините на географската карта? А) син; Б) зелен; В) кафяв

Slide 3

Голяма суша от земната повърхност наричаме ....? А) проток; Б) континент; В) остров

Slide 4

Коя природногеографска област се простира на юг от р. Дунав? А) Стара планина; Б) Рила; В) Дунавска равнина

Slide 5

Как се нарича резервата за редки птици разположен недалеч от гр. Силистра? А) Сребърна; Б) Баюви дупки; В) Джендема

Slide 6

Кой е най-големият ни дунавски град? А) Варна; Б) Русе; В) Пловдив.

Slide 7

Кой е най-високият връх в Стара планина? А) Ботев; Б) Вихрен; В) Мусала.

Slide 8

Коя река извира от Стара планина? А) Марица; Б) Дунав; В) Тунджа.

Slide 9

Какви земеделски култури се отглеждат в Карловското и Казанлъшкото поле? А) картофи; Б) роза, лавандула, мента; В) пшеница и царевица.

Slide 10

Коя част от България е най-гъсто населена? А) Софийското поле; Б) Черноморското крайбрежие; В) Родопите.

Slide 11

Коя част от България е най-гъсто населена? А) Софийското поле; Б) Черноморското крайбрежие; В) Родопите.

Slide 12

За коя планина се отнася определението „планината на Орфей“? А) Странджа; Б) Рила; В) Родопите.

Slide 13

Каква е височината на най-високия връх на Балканския полостров ? А) 2914 м; Б) 2925 м; В) 3190 м.

Slide 14

За коя природна област се отнася информацията? „Простира се от Средна гора на север до Родопите на юг. На изток достига го Бургаската низина. На югоизток опира до планината Сакар.“ А) Старопланинска област; Б) Краище; В) Тракийско – Странджанска област.

Slide 15

В коя природна област се намират резерватите „Камчия “ и „Ропотамо? А) Рило–Родопска област; Б) Дунавска равнина; В) Българско Черноморско крайбрежие.

Slide 16

Как се нарича ниско място, разделящо две планини или два планински рида? А) седловина; Б) пролом; В) проход.

URL: