ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ συμπλέγματα με -ρ-

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 2

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 3

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 4

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 5

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 6

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 7

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 8

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 9

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 10

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 11

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 12

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 13

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 14

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 15

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 16

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Slide 17

Τζένη Σκόρδα mikrobiblio . weebly . com

Summary: Ορθογραφία- συμπλέγματα με σύμφωνο + ρ + φωνήεν

Tags: συμπλέγματα συμφώνων δυσλεξια ορθογραφία

URL: