Επίθετα σε -ης,-ης,-ες

+4

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Επίθετα σε –ης, -ης, -ες

Slide 2

Κλίνω το επίθετο «συνεχής» στα τρία γένη ο συνεχής του συνεχούς τον συνεχή - οι συνεχείς των συνεχών τους συνεχείς - η συνεχής της συνεχούς τη συνεχή - οι συνεχείς των συνεχών τις συνεχείς - το συνεχές του συνεχούς το συνεχές - τα συνεχή των συνεχών τα συνεχή -

Slide 3

Συμπληρώνω τις παρακάτω στήλες, όπως στο παράδειγμα Οι δασώδεις Το δασώδες Τα δασώδη Οι υγιείς Το υγιές Τα υγιή Οι ειλικρινείς Το ειλικρινές Τα ειλικρινή Οι διαρκείς Το διαρκές Τα διαρκή Οι πολυμελείς Το πολυμελές Τα πολυμελή Οι επιεικείς Το επιεικές Τα επιεική

Slide 4

Συμπληρώνω τα κενά βάζοντας τα επίθετα στον κατάλληλο τύπο Του αυτοκινήτου (πολυτελής) Τους διαλόγους (συνεχής) Τις αναζητήσεις (διαρκής) Τα τραγούδια (δημοφιλής) Της γυναίκας (υγιής) Οι άνθρωποι (αξιοπρεπής) πολυτελούς συνεχείς διαρκείς δημοφιλή υγιούς αξιοπρεπείς

Slide 5

Μεταφέρω τις παρακάτω φράσεις στον άλλο αριθμό Τους διεθνείς παίκτες Τα ειλικρινή συναισθήματα Το πολυτελές σπίτι Των πολυμελών οικογενειών Ο επιεικής δάσκαλος Τον συνεχή αγώνα Των διαρκών διαλόγων Τον διεθνή παίκτη Το ειλικρινές συναίσθημα Τα πολυτελή σπίτια Της πολυμελούς οικογένειας Οι επιεικείς δάσκαλοι Τους συνεχείς αγώνες Του διαρκούς διαλόγου

Slide 6

Εντοπίζω τα λάθη και τα διορθώνω Το συνεχής ωράριο ήταν εξαντλητικό. Το τετράδιο αυτό είναι ενός επιμελή μαθητή. Με τις συνεχής προσπάθειες πετυχαίνεις τον στόχο σου. Οι πληροφορίες που συγκέντρωσε δεν είναι επαρκή για τη λύση του μυστηρίου! Η παράσταση του δημοφιλής τραγουδιστή αναβλήθηκε. συνεχές επιμελούς συνεχείς επαρκείς δημοφιλούς

Slide 7

Ενώνω το επίθετο με το ουσιαστικό που ταιριάζει Τα ευγενή Της συνεχούς Οι δημοφιλείς Την πολυτελή Τα διεθνή Των συμμιγών γλύπτες κατοικία αριθμών συναισθήματα αεροδρόμια παρατήρησης

Slide 8

Δημιουργία : Φώτα Ολυμπία alfaomega79.blogspot.gr «ΚΙΜΩΛΙΑ»

URL: