Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Γρήγοροι πολλαπλασιασμοί και διαιρέσεις με 10, 100, 1.000 Γιάννης Φερεντίνος

Slide 2

Γράφουμε τον αριθμό και προσθέτουμε στο τέλος του ένα, δύο ή τρία μηδενικά αντίστοιχα π.χ. 34 Χ 10 = 34 Χ 100 = 34 Χ 1.000 = Σύντομος πολλαπλασιασμός ακεραίου με το 10, 100, 1.000 34 0 34 . 00 34 .000

Slide 3

Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα δεξιά κατά τόσες θέσεις, όσα είναι τα μηδενικά π.χ. 3,46 Χ 10 = 0,84 Χ 100 = Αν τα δεκαδικά ψηφία δεν είναι αρκετά για να καλύψουν όλες τις θέσεις, συμπληρώνουμε όσα μηδενικά περισσεύουν π.χ. 23,45 Χ 1.000 = Σύντομος πολλαπλασιασμός δεκαδικού με το 10, 100, 1.000 3 4 6 , 84 , 23 45 , 0 .

Slide 4

Χωρίζουμε με υποδιαστολή από το τέλος, τόσα δεκαδικά ψηφία όσα είναι τα μηδενικά π.χ. 69:10 = 453:100 = Αν τα ψηφία του αριθμού δεν είναι αρκετά για να καλύψουν όλες τις θέσεις, συμπληρώνουμε, μπροστά από τον αριθμό και μετά την υποδιαστολή, όσα μηδενικά περισσεύουν π.χ. 6:100 = Σύντομη διαίρεση ακεραίου με το 10, 100, 1.000 69 , 4 53 , 6 0 0 , 4:1.000 = 4 0 0 0 ,

Slide 5

Μετακινούμε την υποδιαστολή προς τα αριστερά κατά τόσες θέσεις όσες είναι τα μηδενικά π.χ. 16,78: 10 = Αν τα δεκαδικά ψηφία δεν είναι αρκετά για να καλύψουν όλες τις θέσεις, συμπληρώνουμε, μπροστά από τον αριθμό και μετά την υποδιαστολή, όσα μηδενικά περισσεύουν π.χ. 4,3:1.000 = Σύντομη διαίρεση δεκαδικού με το 10, 100, 1.000 Γιάννης Φερεντίνος 1 6 7 8 , 43 000 ,

URL: