ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ

0

No comments posted yet

Comments

Slide 2

mikrobiblio.weebly.com

Slide 3

Ό χ ι mikrobiblio.weebly.com

Slide 4

mikrobiblio.weebly.com

Slide 5

mikrobiblio.weebly.com

Slide 6

mikrobiblio.weebly.com

Slide 8

mikrobiblio.weebly.com Ω χ ! Ω χ !

Summary: Διαβάζω τα φωνήεντα μέσα από λέξεις , που αρχίζουν μ' αυτά.

Tags: α ταξη ειδική αγωγή φωνήεντα γλώσσα δημοτικού

URL: