Български език 5. клас

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС Учебният комплект по Автори: проф. д.п.н. Маргарита Георгиева, доц. д-р Владимир Жобов гл. ас. д-р Димка Димитрова, Веска Габровска

Slide 2

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО БЕ УЧЕБНИК М Е Н Ю EЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО БЕЛ

Slide 3

УЧЕБНИК • ясна структура на всеки урок • цялата важна информация – с един поглед • формира ключови компетентности и създава условия за тяхното прилагане на практика • съдържа разнообразни текстове, осигуряващи междупредметни връзки и подкрепени със знакови илюстрации • гарантира успешно овладяване на учебното съдържание – чрез различни форми на работа – чрез различни по степен на трудност задачи • дава възможност за самостоятелно учене, критическо мислене и творческа дейност • разработен в сътрудничество с консултант психолог и съобразен с възрастовите характеристики на учениците в 5. клас

Slide 4

Видове уроци Насочващи рубрики и пиктограми

Slide 5

Текст за четене с разбиране Важна нова информация Указания за последователни действия Задачи за домашна работа Езиково правило Припомняне на усвоени знания

Slide 6

Практически задачи за всички За тези, които се справят по-бързо и лесно Работа по групи Непознати думи Още задачи – в учебната тетрадка

Slide 7

16 приложения с таблици, схеми и мисловни карти със систематизирана лингвистична информация И още нещо...

Slide 8

Електронен ресурс Е-УЧЕБНИК

Slide 9

УЧЕБНА ТЕТРАДКА • разработки по всички теми от учебното съдържание • разнообразни задачи за текуща работа, самоподготовка, домашна работа • 5 теста за подготовка за класни и контролни работи • възможности за междупредметна връзка и развиване на функционална грамотност • приложения, перфорирани с цел съхранение в лична папка за материали и разработки на ученика: – справочник на изучените термини – езикови правила – таблици и схеми

Slide 12

УЧЕБНА ТЕТРАДКА • специално разработена по темите за развиване на комуникативните компетентности в 5. клас • приложима в часовете за упражнение и за самостоятелна работа • практически алгоритми и насочващи указания за работа • методически варианти за последователно формиране на уменията • подходящи задачи за постепенно усложняване на извършваните дейности с цел създаване и редактиране на изучаваните речеви жанрове

Slide 13

Български език Литература

Slide 14

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ • психолого-педагогически модели за успешно управление на учебния процес • научна обосновка на разработеното учебно съдържание • годишно разпределение • тематични разработки по всички теми от учебното съдържание • идеи за насърчаване на самостоятелното мислене и творческата активност на учениците • тестове за класни и контролни работи и допълнителни текстове

URL: