География и икономика за 5. клас

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 5. КЛАС Учебният комплект по Автори: А. Попов, Н. Христова, К. Милкова, Д. Ангелова, Ж. Здравкова

Slide 2

УЧЕБНИК ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

Slide 3

УЧЕБНИКЪТ съобразен е с възрастовите особености на учениците и с характеристиката на прехода от началния към прогимнациалния етап*** съчетава: - традиционен подход при поднасяне на информация – в уроците за нови знания - иновативен подход – игрови и творчески, чрез които учениците влизат в различни роли – пътешественици, алпинисти, детективи и други, в уроците за дейност, преговор и обобщение създава условия за самостоятелна и групова работа, критично мислене и творческа дейност способства за формиране на ключови компетентности

Slide 4

Специфично графично оформление, гарантира лесно разграничаване на видовете уроци Уроци за: нови знания упражнение и практически дейности обобщение преговор контрол и оценка УЧЕБНИКЪТ има

Slide 8

РУБРИКИТЕ В УЧЕБНИКА

Slide 9

Учебникът дава възможности за: Екипна, групова и проектна работа Учене чрез използване на различни ресурси, съобразени със стиловете на учене – визуален, академичен, статичен, слухов, чрез които учениците формират умения да: - описват обект по различни източници на информация - четат климатограми, хидрограми, диаграми - работят с мултимедийни презентации и изпълняват задачи в електронната платформа - създават на текстове с географско съдържание - участват в дискусии, беседи и др. Решаване на задачи задачи с различна степен на трудност, за самостоятелна работа, за творческа дейност, с практико-приложен характер, свързани със знанията на ученика по други учебни предмети, както и с живота му в дома и в семейството.

Slide 12

ИЛЮСТРАЦИИТЕ В УЧЕБНИКА Носят точна и конкретна информация в подкрепа на урочната статия Имат водещ характер и са от различен вид – снимки, схеми, диаграми Съдържат допълнителна, надграждаща информация Подпомагат разбирането и усвояването на знанията и уменията

Slide 13

Уроци за дейност 10 теми за различни учебни дейности: ролеви игри с предприемачески дух, пътешествия, фотографски приключения, и изследователски мисии

Slide 14

Уроците за дейност са атрактивни и увлекателни – учениците попадат в различни роли Формират се специфични географски и общоучебни умения: работа с карта, с графични изображения, със снимки и с текст Чрез тях се постигат ключови компетентности

Slide 15

УРОЦИ ЗА ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ  Темите са формулирани по интересен начин Имат специфично графично оформление Дават възможност за прилагане на интерактивна работа в часа под формата на игри, симулации, състезания

Slide 16

ПРИЛОЖЕНИЯ ГЕОГРАФСКИ КАРТИ ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ИЗУЧАВАНИТЕ ТЕМИ, ПОДКРЕПЕНИ С ИЛЮСТРАТИВЕН МАТЕРИАЛ ПРАВИЛА ЗА ОПИСАНИЯ на ОБЕКТИ СПРАВОЧЕН АПАРАТ С ДАННИ ЗА ГЕОГРАФСКИ ОЕКТИ

Slide 17

Географски карти с допълнителен снимков материал

Slide 18

Указания за описание на географски обекти Статистически данни за географски обекти

Slide 19

Електронно съдържание на учебника Възможност за подчертаване с маркери; възможност за бележки Електронни ресурси Е-УЧЕБНИК: ВЪЗМОЖНОСТИ

Slide 20

Дава възможност за: работа в клас и за самоподготовка вкъщи затвърждаване на учебното съдържание прилагане на наученото в различни практически ситуации работа са различни източници на информация осъществяване на междупредметни връзки решаване на различни по вид и сложност задачи Може да се използва самостоятелно или с учебника УЧЕБНА ТЕТРАДКА

Slide 21

Как са оформени страниците?

Slide 22

Работа с контурна карта Работа със снимки Работа с графики Работа с текст Работа с компютърни технологии

Slide 23

Задачите отговарят на изискванията за обем и съдържание на практическите дейности предвидени в учебната програма Удобни за работа в час, за домашна работа, за екипна и самостоятелна работа Подходящи за съхранение в портфолиото на ученика Предимства на работните листове

Slide 24

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Включва: психолого-педагогически модели за успешно управление на учебния процес характеристика на преход от началния към прогимназиалния етап • годишно разпределение • методически разработки на всички видове уроци • конкретни съвети как да се насърчава активност, самостоятелност и творчеството на ученика в различни учебни дейности

URL: