Изобразително изкуство за 5. клас

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 5. КЛАС Учебният комплект по Автори: О. Занков, Б. Дамянов, Б. Доневска, О. Христова

Slide 2

УЧЕБНИК ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

Slide 3

УЧЕБНИКЪТ съобразен е с възрастовите особености на учениците и с характеристиката на прехода от началния към прогимназиалния етап осигурява постигане на целите на учебната програма за формиране на визуална култура и умения за работа с различни изобразителни материали създава условия за творческа работа, изразяване на мнение и критично мислене в областта на изобразителното изкуство способства за формиране на ключови компетентности на базата на активни междупредметни връзки

Slide 5

В учебното съдържание са регламентирани 8 глобални теми Видове и жанрове в изящните изкуства Формите в природата – възприемане на цвят, структура и пропорции Изразни средства в изящните изкуства Композицията в изящните изкуства Изкуство и виртуална среда Информационни страници за изкуство Изкуство и интерактивни мрежи за сътрудничество Праисторическо изкуство и изкуство на древния свят

Slide 6

Уроци за нови знания

Slide 7

Уроци за практическа работа

Slide 9

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Включва: психолого-педагогически модели за успешно управление на учебния процес характеристика на прехода от началния към прогимназиалния етап • годишно разпределение • методически разработки на всички видове уроци • конкретни съвети как да се насърчават активност, самостоятелност и творчество на ученика в различни учебни дейности

URL: