Литература за 5. клас

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС Учебният комплект по Автори: проф. д.ф.н. Клео Протохристова, доц. д-р Светла Черпокова, гл. ас. д-р Аделина Странджева, гл. ас. д-р Екатерина Петкова, Николай Даскалов

Slide 2

УЧЕБНИК • иновативен подход в организацията на урока: – работа по художествения текст под формата на упражнение с въпроси по текста за анализ и бързо обсъждане – авторски рисунки като провокация към учениците да „преведат“ визуалната информация в словесна – теоретична информация на базата на изучавания текст • разработен в сътрудничество с консултант психолог и съобразен с възрастовите характеристики на учениците

Slide 3

Видове уроци. Раздели Насочващи рубрики

Slide 4

Лична позиция за творбата и за проблемите, които разглежда Въвеждащи предтекстови въпроси и задачи Запознаване с изучавания текст

Slide 5

Основна информация по изучавания материал Непознати думи, вкл. новите понятия Подрубрики с информация за изучавания текст

Slide 6

Задължителен минимум от знания Допълнителни рубрики за надграждане на знанията В търсене на отговори Лична позиция за творбата и за проблемите, които разглежда Изследователски задачи и връзка с другите предмети Създаване на текст по изображение, тематично свързано с текста

Slide 7

Е-УЧЕБНИК

Slide 8

УЧЕБНА ТЕТРАДКА • 15 комплекта с удобни за работа перфорирани листове, структурирани по разпознаваем модел • Практически решения за разбиране, тълкуване и извличане на информация от текст • Прецизен подбор на автори и текстове • Многообразие от различни по формат и съдържание задачи • Атрактивни рубрики, които маркират конкретни дейности • Своеобразен лексикон и таблица за самонаблюдение през годината

Slide 11

УЧЕБНА ТЕТРАДКА • специално разработена по темите за развиване на комуникативните компететности в 5. клас • приложима в часовете за упражнение и за самостоятелна работа • практически алгоритми и насочващи указания за работа • методически варианти за последователно формиране на уменията • подходящи задачи за постепенно усложняване на извършваните дейности за създаване и редактиране на изучаваните речеви жанрове

Slide 12

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ • Психолого-педагогически модели за успешно управление на учебния процес • За учебника и неговата структура • Методически подходи • Годишно разпределение • Варианти на урочни планове • Изходящ тест

URL: