Музика за 5. клас

0

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Автори: Я. Рускова, С. Русков, М. Лобутова, Ю. Близнакова

Slide 2

УЧЕБНИК ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК

Slide 4

Пътешествие в света на музиката съдейства за формиране на музикална култура у учениците като главна цел на обучението в 5. клас съдържа атрактивни музикални дейности: - пеене на песни, различни по стил и жанр - слушане на произведения от българската и световната музикалната съкровищница - работа с различни източници на музикална информация - интерпретиране на наученото по музика според индивидуалните способности на детето предлага различни музикални предизвикателства – изпълнение на песни и танци, състезания, игри, решаване на загадки

Slide 5

Оригинална организация на обучение в различните видове уроци Урок за нови знания Тема на урока Произведения за пеене и слушане Текстове на песни Музикални рубрики

Slide 6

Оригинална организация на обучение в различните видове уроци Урок за нови знания Тема на урока Произведения за пеене и слушане Текстове на песни Музикални рубрики

Slide 7

Урок за упражнение Урок за преговор Урок за обобщение

Slide 8

Уроци за наблюдение

Slide 9

CD за всеки учител MP3 формат 30 песни за пеене 30 музикални творби за слушане Разнообразие от музикални жанрове – класика, фолклор, популярни и детски песни Музика 5. клас

Slide 10

Музиката дава душа на Вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко. Платон

URL: