Μαθηματικά Ε΄- Ασκήσεις Εμπέδωσης Κεφ. 7 - 13

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Μαθηματικα Ε ΄ταξησ Ασκήσεις Εμπέδωσης

Slide 2

Ενότητα 2η

Slide 3

Βάζω σε κύκλο μόνο τα δεκαδικά κλάσματα 12 20 35 10 4 5 52 100 18 1.000 5 56 15 100 32 1.000 12 4 12 8 40 200 44 100 654 10.000

Slide 4

Μετατρέπω τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα 0,22 = 22 100 0,3 = 3 10 0,05 = 5 100 0,009 = 9 1.000 5,2 = 52 10 7,006 = 7.006 1.000 4,05 = 405 100 13,3 = 133 10 67,3 = 673 10 0,08 = 8 100 0,154 = 154 1.000 655,2 = 6.552 10

Slide 5

Μετατρέπω τα δεκαδικά κλάσματα σε δεκαδικούς αριθμούς 7 10 0,7 = 38 10 3,8 = 274 10 27,4 = 3.487 10 348,7 = 6 100 0,06 = 66 100 0,66 = 325 100 3,25 = 1.325 100 13,25 = 5 1.000 0,005 = 32 1.000 0,032 = 932 1.000 0,932 = 8.554 1.000 8,554 =

Slide 6

Αντιστοιχίζω τα σωστά 40 δέκατα 60 δέκατα 20 δέκατα 50 δέκατα 90 δέκατα 200 εκατοστά 900 εκατοστά 400 εκατοστά 600 εκατοστά 500 εκατοστά 6.000 χιλιοστά 4.000 χιλιοστά 5.000 χιλιοστά 9.000 χιλιοστά 2.000 χιλιοστά

Slide 7

Γράφω με δεκαδικό αριθμό τα παρακάτω Οκτώ εκατοστά Δεκατρία εκατοστά Εκατόν πενήντα επτά εκατοστά Έξι χιλιοστά Εβδομήντα οκτώ χιλιοστά Διακόσια εξήντα δύο δέκατα __________ __________ __________ __________ __________ __________ 0,08 0,13 1,57 0,006 0,078 26,2

Slide 8

Χίλια πεντακόσια χιλιοστά Τέσσερα δέκατα Σαράντα τρία δέκατα Τριακόσια ενενήντα εκατοστά Εννιά χιλιοστά Τριακόσια ένα εκατοστά __________ __________ __________ __________ __________ __________ 1,500 0,4 4,3 3,90 0,009 3,01

Slide 9

Συμπληρώνω τον πίνακα 1€ 20λ. 120 λ. 120 ___ 100 120 : 100 1,20 3€ 88λ. 388 λ. 388 ___ 100 388 : 100 3,88 800€ 0λ. 80.000 λ. 80.000 ___ 100 80.000 : 100 800,00 100€ 20λ. 10.020 λ. 10.020 ___ 100 10.020 : 100 100,20 51€ 10λ. 5.110 λ. 5.110 ___ 100 5.110 : 100 51,10

Slide 10

Βρίσκω τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα γράμματα στην αριθμογραμμή Α: Β: Γ: Δ: Ε: 0,7 2,6 4,9 1,5 3,2

Slide 11

Κυκλώνω τους αριθμούς που βρίσκονται μεταξύ 5 και 8,6 7,48 5,1 8,742 7 4,99 9,2 54,4 6,548 3,5

Slide 12

Χρωματίζω την επιφάνεια που δηλώνει το δεκαδικό κλάσμα 3 __ 10 6 __ 10 8 __ 100

Slide 13

6 __ 10

Slide 14

28 εκατοστά 28 ___ 100 0,28 28 ___ 100 + 72 ___ 100 = 100 ___ 100 = 1 4 δέκατα 4 ___ 10 0,4 4 ___ 10 + 6 ___ 10 = 10 ___ 10 = 1 17 δέκατα 17 ___ 10 1,7 17 ___ 10 + 3 ___ 10 = 20 ___ 10 = 2 Συμπληρώνω τον πίνακα

Slide 15

Διαγράφω το μηδέν εκεί που δεν επηρεάζει την αξία του αριθμού 0, 0 7 0 5, 2 0 8 3 5, 1 0 5 4 0, 6 0 9, 0 4 0 2 0, 5 0 0 Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Slide 16

Τι φανερώνει το κυκλωμένο ψηφίο στους παρακάτω αριθμούς; 0, 1 8 Το ψηφίο 8 φανερώνει εκατοστά 9 3, 4 5 6 Το ψηφίο 9 φανερώνει δεκάδες 6 8, 0 0 6 Το ψηφίο 6 φανερώνει χιλιοστά 8, 4 9 2 Το ψηφίο 4 φανερώνει δέκατα 1 2 3, 9 8 7 Το ψηφίο 1 φανερώνει εκατοντάδες

Slide 17

Βάζω την υποδιαστολή σε τέτοια θέση, ώστε το ψηφίο 3 να σημαίνει … δέκατα 1 2 3 5 , εκατοστά 5 3 , 0 χιλιοστά 2 0 0 3 , μονάδες 1 3 5 8 7 ,

Slide 18

Συγκρίνω τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς 0,3 4,3 6,06 32,07 70,8 0,25 4,300 6,60 32,007 70,254 ν = ν ν ν

Slide 19

Συγκρίνω τους παρακάτω φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς 4 52,8 501 3.725 80 4,0 51 499,544 3.725,1 80,000 = ν ν = ν

Slide 20

Διατάσσω τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς κατά αύξουσα σειρά 0,442 1,555 0,8 0,39 1,63 ˂ ˂ ˂ ˂ 0,39 0,442 0,8 1,555 1,63 Χ Χ Χ Χ Χ

Slide 21

Διαγράφω τον αριθμό που δεν ταιριάζει 32,4 = 32,04 = 32,400 = 32,40 Χ 5,3 ˂ 5,31 ˂ 5,4 ˂ 5,04 ˂ 5,45 Χ 6,9 ˃ 6,888 ˃ 6,89 ˃ 6,75 ˃ 6,710 Χ

Slide 22

Συμπληρώνω τους πίνακες με έναν αριθμό μικρότερο και έναν μεγαλύτερο 0,2 0,4 5,22 5,42 8,9 9,1 2,09 2,11 6,99 7,01 12,47 12,49 4,999 5,001 4,253 4,255 0,399 0,401

Slide 23

Στρογγυλοποίησε τους παρακάτω αριθμούς… στις μονάδες … 14,87 15 στα δέκατα… 12,47 12,50 στις δεκάδες… 103,25 100 στα εκατοστά … 0,568 0,57

Slide 24

Υπολογίζω τα γινόμενα 56,48 * 10 = 0,698 * 100 = 0,001 * 1.000 = 58 * 100 = 8,9 * 1.000 = 5.879 * 10 = 564,8 69,8 1 5.800 8.900 58.790 6,4 * 10 = 5,256 * 100 = 0,02 * 1.000 = 88 * 100 = 55,3 * 1.000 = 0,002 * 10 = 64 525,6 20 8.800 55.300 0,02

Slide 25

Υπολογίζω τα πηλίκα 87,4 : 10 = 56 : 100 = 28 : 1.000 = 5,87 : 100 = 1.552 : 1.000 = 4,56 : 10 = 8,74 0,56 0,028 0,0587 1,552 0,456 56,48 : 10 = 58,6 : 100 = 1 : 1.000 = 125,4 : 100 = 8,9 : 1.000 = 5.879 : 10 = 5,648 0,586 0,001 1,254 0,0089 587,9

Slide 26

Υπολογίζω τα γινόμενα 17,3 * 0,1 = 55,6 * 0,01 = 9,8 * 0,001 = 58 * 0,1 = 8 * 0,01 = 368,8 * 0,001 = 1,73 0,556 0,0098 5,8 0,08 0,3688 6,4 * 0,1 = 2 * 0,01 = 0,7 * 0,001 = 88 * 0,1 = 55,3 * 0,01 = 27,5 * 0,001 = 0,64 0,02 0,0007 8,8 0,553 0,0275

Slide 27

Υπολογίζω τα πηλίκα 87,4 : 0,1 = 48 : 0,01 = 32 : 0,001 = 6,47 : 0,1 = 0,025 : 0,01 = 0,007 : 0,001 = 874 4.800 32.000 64,7 2,5 7 9 : 0,1 = 58,6 : 0,01 = 1 : 0,001 = 254,4 : 0,1 = 2,366 : 0,01 = 2,6825 : 0,001 = 90 5.860 1.000 2.544 236,6 2.682,5

Slide 28

Διαγράφω όσες πράξεις είναι λάθος 12,35 0,4 + 12,75 25,3 6 6 0,8 + 25,3 7 4 223 433,58 + 656,58 Χ 8,001 9 - 1,001 1 7 5,4 8 - 6,2 2 Χ Χ

Slide 29

Λύνω τις παρακάτω πράξεις 5 8, 8 3 + 3 4, 3 7 3 2 9 , 0 0, 3 + 1 8 5, 8 4 6 1 8 , 4 1

Slide 30

Λύνω τις παρακάτω πράξεις 5 5 - 1 7, 2 3 7 7 3 , 7 2 3 4, 6 - 3 6, 7 8 7 8 9 , 2 1

Slide 31

Υπολογίζω κάθετα το γινόμενο 2 3, 5 2 * 2 7 4 6 1 6 , 4 4 0 7 4 + 4 0 5 3 6 6, 7 4 * 4, 2 4 1 3 , 8 6 9 2 6 + 8 0 3 8 2

Slide 32

2 4 0 Ένα ψηφίο τονίζω στο διαιρέτη… ένα και στο διαιρετέο Το 4 στο 2 ΔΕ χωράει. Βάζω 0 στο πηλίκο και υποδιαστολή 5 φορές το 4 μου κάνει 20 20 20 μείον 20 μου κάνει 0 00 , Βάζω 0 και στο διαιρετέο 0 Το 4 στο 20 χωράει 5 φορές 5 Υπολογίζω το πηλίκο

Slide 33

Λύνω το πρόβλημα … Ένα βιβλιοπωλείο προμηθεύτηκε 440 τετράδια και 270 μπλοκάκια και πλήρωσε συνολικά 345 €. Το 1 τετράδιο το πήρε 0,60 €. Πόσα ευρώ πήρε το 1 μπλοκάκι; Σκέφτομαι … ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Ο αριθμός των τετραδίων Ο αριθμός των μπλοκ Το συνολικό ποσό που κόστιζαν τετράδια και μπλοκάκια ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πόσα ευρώ αγόρασε ο βιβλιοπώλης το ένα μπλοκάκι Η τιμή του ενός τετραδίου

Slide 34

Σκέφτομαι τα βήματα που θα ακολουθήσω … Θα βρω πόσα χρήματα κόστιζαν όλα τα τετράδια Θα βρω πόσα χρήματα κόστιζαν όλα τα μπλοκάκια Θα βρω πόσα χρήματα κοστίζει το ένα μπλοκάκι Λύση … 440 • 0,60 = 264 € προμηθεύτηκε όλα τα τετράδια 345 – 264 = 81 € προμηθεύτηκε όλα τα μπλοκάκια 81 : 270 = 0,3 € προμηθεύτηκε το ένα μπλοκάκι Απάντηση : Ο βιβλιοπώλης προμηθεύτηκε το ένα μπλοκάκι 0,3 € ή 30 λεπτά

Slide 35

Δημιουργία : Φώτα Ολυμπία alfaomega79.blogspot.gr «ΚΙΜΩΛΙΑ»

URL: