Jogi1

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Jõgi (1) Loodusõpetus 6.klass I.Žikina O. Ivanova

Slide 2

Jõgi Veekogu , kus vesi voolab mööda jõesängi maapinna kallakuse suunas , kõrgemalt madalale Водоем, в котором вода течет по природному руслу с возвышенности по направлению к более низким местам рельефа

Slide 3

Jõelähe (исток) -jõe algus: Оjast (allikast) - из ручья (родника) Järvest (озера) Soost (болота)

Slide 4

Jõesuue on koht, kuhu jõgi viib oma vee – teise jõkke Merre (море) või järve (озеро) Устье – место впадения в другую реку

Slide 5

Jõelähe Jõelähe Jõelähe Jõesuue Дельта Lisajõed Vasakpoolne lisajõgi Parempoolne lisajõgi Ülemjooks Keskjooks Alamjooks

URL:
More by this User
Most Viewed