Jogi2

+5

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Jõgi (2) Loodusõpetus 6.klass I.Žikina O. Ivanova

Slide 2

Kared - пороги Joad - водопады Падение реки – разница между уровнями воды в верхней и нижней части участка реки Jagala ja Keila juga Valaste juga – 20 m

Slide 3

Jõgi Lisajõed + Jõestik Maa-ala, kust vesi jõkke koguneb + Jõgikond Vesikond – pindala ,millelt veekogusse tuleb vesi äravool

Slide 4

Река Речные притоки + Речная система Территория с которой река собирает воду + Бассейн реки Бассейн(водосборная площадь) водоема Сток

Slide 5

1 3 2 Pepsi järve – Narva jõe vesikond Soome lahe vesikond Väinamere – Liivi vesikond Eesti jõgede võrk Речная сеть Эстонии

Slide 6

Võhandu jõgi – 162 km Pärnu jõgi – 144 km Põltsamaa jõgi – 135 km

Slide 7

Veerikas jõgi Kui palju vett voolab jõesuudmest läbi ühes sekundis – vooluhulk Narva jõgi – 400 м3/c Emajõgi ~ 70 м3/c Сколько воды протекает через устье реки за 1 сек – расход воды Pärnu jõgi – 60 м3/c Многоводная река

URL:
More by this User
Most Viewed