Jogi3

+6

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Jõgi (3) Loodusõpetus 6.klass I.Žikina O. Ivanova

Slide 2

Taimed Стрелолист обыкновенный Аир Уруть Растительный мир похож на озерный Нет четкого деления на зоны как в озере Меньше планктона (уносит течением) Jõe taimestik on järve taimestikuga sarnane Ei ole täpset tsoonideks jagunemist nagu järvel Vähem planktonit (viiakse vooluga kaasa)

Slide 3

Kõõlusleht

Slide 4

Kalmus

Slide 5

Vesikuusk

Slide 6

Loomad Kihulane kihulase vastsetel on suu ümber lehvikutaolised harjased(neis takerdub kõdu ja plankton) Самка мошки должна насосаться крови, чтобы отложить яйца ojaehmeslase vastsed – loomtoidulised (punuvad võrgud) Selgrootud Ojaehmeslane Ручейник Мошка

Slide 7

Ühepäevik Ühepäeviku vastsel on lame kehakuju, mis aitab tal kohal põsida Ühepäeviku valmik elab 1 päeva (kordagi ei söö) Emane ühepäevik muneb otse vette Vastsed elavad 2-3 aastat Jõevähk

Slide 8

Поденка У личинки поденки плоское тело (помогает удерживаться на месте) Взрослое насекомое живет 1 день (ни разу не ест) Яйца откладывает прямо в воду Личинки живут 2-3 года Речной рак

Slide 9

Kalad Angerjas Jõeforell Siirdekala Koeb Sargasso meres Toitub põhjaloomadest ja väikestest kaladest Koeb jõgedes Kalahakatised elavad jões 2-3 aastat Toitub selgrootudest ja väikestest kaladest

Slide 10

Рыбы Угорь Кумжа (морская форель) Проходная рыба Нерестится в Саргассовом море Питается донными животными и мелкой рыбой Нерестится в реках Мальки живут в реке 2-3 года Питается беспозвоночными и мелкой рыбой

Slide 11

Jõeforell ja meriforell Lõhe Kasvatatakse kalakasvandustes Лосось Форель – речная и радужная Выращивают в прудовых хозяйствах

Slide 12

Linnud Tuleb Eestisse ainult talveks Toitub selgrootudest On riigikaitse all Jäälind Uuristab endale pesa kaldajärsakusse Toitub väikestest kaladest ja selgrootudest On riigikaitse all Vesipapp

Slide 13

Птицы Оляпка Прилетает в Эстонию только на зиму Питается беспозвоночными Охраняется государством Зимородок Роет гнездо в крутом речном берегу Питается мелкой рыбой и беспозвоночными Охраняется государством

Slide 14

Imetajad elavad jõe kallastel ehitavad tamme ja pesi toituvad öösel puukoorest ja okstest Kobras Бобр

Slide 15

Jõgi kui kooslus Loodusliku päritoluga ökosüsteem Nõrga veevoluga lõikudes on sarnane järve kooslusega Koosluse eripäraon näha tugeva veevoluga lõigus Taimeliike ning loomaliike on vähem kui järves Toiduahelad on piisavalt pikad

Slide 16

Река как сообщество Экосистема природного происхождения На участках с медленным течением сходно с сообществом озера Своеобразие сообщества проявляется на быстротечном участке реки Меньше видов растений и животных, чем в озере Пищевые цепи достаточно длинные

URL:
More by this User
Most Viewed