Định dạng dữ liệu

+2

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Tin học đại cương và ứng dụng Phan Trọng Tiến Department of Software Engineering Hanoi University of Agricaltural Office location: 3rd floor, Administrative building Office phone: 8276346, Ext: 132 Website: www.fita.hua.edu.vn/pttien Email:phantien84@gmail.com

Slide 2

4/25/2010 Chương 6c. Định dạng 2 Định dạng dữ liệu Thay đổi kích thước của ô. Định dạng ô. Sử dụng thanh công cụ định dạng.

Slide 3

4/25/2010 Chương 6c. Định dạng 3 1. Thay đổi kích thước hàng, cột Thay đổi kích thước hàng, cột bằng chuột. Di chuyển chuột tới ranh giới giữa tên các hàng (tên các cột) tới khi con trỏ chuột chuyển thành mũi tên hai chiều. Bấm và rê chuột để thay đổi chiều cao của hàng (bề rộng của cột).

Slide 4

4/25/2010 Chương 6c. Định dạng 4 Thay đổi kích thước hàng (cột) bằng menu Format Chọn ô (giao của một hàng và một cột). Chọn FormatRow (hoặc FormatColumn), sẽ có các menu con: Height (Width): Chiều cao (bề rộng). AutoFit: Tự động dãn cách. Standard Width: Bề rộng chuẩn

Slide 5

4/25/2010 Chương 6c. Định dạng 5 2. Định dạng ô Bôi đen vùng (các ô) cần định dạng (nếu là 1 ô thì chỉ cần kích chuột chọn ô đó). Kích chuột vào menu Format, chọn Cells (hoặc nhấn Ctrl+1). Hộp thoại định dạng ô xuất hiện, có các thẻ (tab): Number: Định dạng số. Alignment: Bố trí hiển thị. Font: Phông chữ. Border: Đường viền ô. Patterns: Mẫu tô màu. Protection: Bảo vệ nội dung ô.

Slide 6

4/25/2010 Chương 6c. Định dạng 6 Number General:Theo dữ liệu nhập. Number: Con số. Currency: Tiền tệ. Accounting: Tài chính. Date: Ngày tháng. Time: Thời gian. Percentage: Phần trăm. Text: Chữ Custom: Tuỳ biến. Nhập xâu định dạng

Slide 7

4/25/2010 Chương 6c. Định dạng 7 Alignment Trình bày dữ liệu theo chiều dọc (Vertical) và ngang (Horizontal) (General – theo dữ liệu, Left – căn lề trái, Right – căn lề phải,… Top – Chữ viết lên cao, Center - chữ viết ở giữa, Bottom - chữ viết ở đáy ô) Wrap text - Gói gọn dữ liệu trong ô Shrink to fit – Tự động thay đổi kích cỡ chữ cho vừa ô Merge Cells – Hoà nhập các ô đã chọn thành 1 ô. Text direction - chiều viết chữ (Left-to-Right: từ trái sang phải,…) Orientation - Hướng viết chữ (tính theo độ)

Slide 8

4/25/2010 Chương 6c. Định dạng 8 Font Kiểu phông chữ Nghiêng, đậm, … Kích thước Kiểu gạch chân Một số lựa chọn khác… Xem trước

Slide 9

4/25/2010 Chương 6c. Định dạng 9 Border Kiểu đường viền Màu sắc Đường viền nào hiện, nút sẽ chìm

Slide 10

4/25/2010 Chương 6c. Định dạng 10 Patterns Màu tô Mẫu tô

Slide 11

4/25/2010 Chương 6c. Định dạng 11 3. Sử dụng thanh công cụ định dạng. Các biểu tượng và ý nghĩa của chúng trên thanh công cụ định dạng trong Excel tương đối giống Word. Di chuột lên trên từng nút rồi chờ vài giây để có được tooltips. Hãy chọn ô hay miền trước khi kích hoạt chức năng tương ứng trên thanh công cụ định dạng.

URL: