Meri3

+9

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Meri ja rannik (3) Loodusõpetus 6. кlass I.Žikina O.Ivanova

Slide 2

Loomad Selgrootud Meririst Rannakarp Merikilk Toitub planktonist Бокоплав (гаммарус) Мидия (митилус) Ушастая медуза (аурелия) Питаются отмершим органическим веществом и планктоном

Slide 3

Kalad Räim Kilu Tursk Lest

Slide 4

Linnud Rändlinnud Peatuvad Eestis kevadel ja sügisel Pesitsevad Jäävad Eestisse suveks, pesitsevad , kasvatavad poegi Pesitsevad ainult mere ääres (merelinnud) Presitsevad mere ääres ning magedaveega veekogude ääres Перелетные Гнездящиеся

Slide 5

Hahk Jääkoskel Merisk Гага Кулик - сорока Большой крохаль

Slide 6

Naerukajakas Luik Merikotkas Чайка Лебедь Орлан - белохвост

Slide 7

Imetajad Mürgi e.vesirott– taimetoitlane Viiger Hallhüljes Jalgade asemel on loivad Toituvad kalast On riigikaitse all Водяная крыса – растительноядное животное Кольчатая нерпа – реликтовый вид Серый тюлень

Slide 8

Läänemeri kui kooslus Loodusliku päritoluga ökosüsteem Tootjad – vetikad, tarbijad – selgrootud, lagundajad – bakterid Elusorganismide liikide koosseis sõltub vee soolsusest Liiga mageda vee tõttu on taimed ning elusorganismid on väikesed Elavad reliktliigid, pärinevad ajast, mil Läänemerel oli ühendus külmade põhjameredega Toiduahelad on piisavalt pikad

Slide 9

Балтийское море как сообщество Экосистема природного происхождения Производители – водоросли, потребители – беспозвоночные, разлагатели – бактерии Видовой состав живых организмов определяется соленостью воды Из-за излишнего опреснения воды растения и живые организмы небольших размеров Обитают реликтовые виды, происходящие со времен сообщения моря с холодными северными морями Пищевые цепи достаточно длинные

URL:
More by this User
Most Viewed