Vikoristannya_narodnogo_folkloru

+1

No comments posted yet

Comments

Slide 1

«Використання народного фольклору як засіб соціального розвитку дітей» Методичне об'єднання вихователів груп раннього віку КДНЗ «Черемшина» 2016 р.

Slide 2

Народ дбайливо супроводжував поетичним словом кожен етап життя дитини, всі сторони його розвитку. Це ціла система традиційних правил, принципів, за допомогою яких виховується дитина в родині. Стрижнем цієї системи була і залишається усна народна творчість, що передається з століття в століття, з родини в родину.» К. Ушинський

Slide 3

Дошкільний вік – це період активного засвоєння розмовної мови. У цьому віці дитина опановує насамперед діалогічне мовлення. Щоб розвивати мовлення дитини, замало просто пропонувати їй різноманітний матеріал, необхідно ставити перед нею нові завдання спілкування, які потребують нових засобів реалізації цілей комунікації. Тому мовленнєвий розвиток дитини демонструє її компетентність у соціальній взаємодії.

Slide 4

Фольклор

Slide 5

Виховне значення фольклору

Slide 6

«Пустить мене до себе» «Дід плаче, баба плаче» «Козлятушки – ребятушки, отопритеся, отворитеся» «Я тебе з'їм»

Slide 7

Добрі та погані вчинки

Slide 8

Соціальний розвиток у ранньому віці безпосередньо зв'язано зі збагаченням емоційної сфери дітей з опануванням ними засобів вираження переживання. Введення у життя дітей постійних фольклорних персонажів дозволяє дитині не тільки щось почути, дізнатися, але і емоційно прожити ситуації, які відображають позитивний соціальний досвід.

Slide 10

Народний фольклор стає засобом пізнання та художнього відображення дійсності, яка виявляється в слові та через слово. При ознайомленні з навколишнім , за допомогою ігор та інсценувань збагачується та посилюється лінія орієнтації на людину та його види діяльності (побутова, ігрова, художня, трудова). Яскраві та оригінальні доступні за формою і змісту заклички, дражнилки, пестушки, забавлянки легко запам'ятовуються та можуть використовуватися в іграх. Вони забавляють дитину і разом з цим навчають навичкам поведінки. Разом з цим приходить вміння орієнтуватися серед предметів навколишнього світу. Створюються передумови для мовленнєвого спілкування.

Slide 11

Народний фольклор може стати цінним засобом виховання тому що черпає матеріал з давніх джерел. Насамперед - це то, що народ протягом багатьох років створював для дітей. Це колискові пісні, які заспокоюють дитину. Це і поезія пестування, догляду за дитиною, поезія пестливих дотиків до неї. Це доступні для дитячого сприйняття та розуміння пісні, загадки, ігри.

Slide 12

Народний фольклор дає нам змогу вже на ранніх етапах життя дитини долучати його до народної творчості , допомагає збільшувати запас слів дитини, розвиває пам'ять, уяву, мислення, тобто всебічно розвиває дитину.

URL: