Математика за 1. клас - учебен комплект, изд. Булвест 2000

+3

No comments posted yet

Comments

Slide 1

Учебен комплект по математика за 1. клас

Slide 2

Учебен комплект математика за 1. клас Автори: Мариана Богданова, Мария Темникова

Slide 3

Учебник Три учебни тетрадки Книга за учителя Електронен вариант на учебника Съдържание на учебния комплект

Slide 4

УЧЕБНИКЪТ организация на съдържанието ОСНОВНИ РАЗДЕЛИ: Естествените числа от 1 до 5 и нула. Събиране и изваждане на числата до 5 Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане на числата до 10 Числата от 11 до 20 Събиране и изваждане на числата до 20 без преминаване Събиране и изваждане на числата до 20 с преминаване Числата 10, 20, 30, ... , 100. Събиране и изваждане с тях

Slide 5

УЧЕБНИКЪТ организация на съдържанието ВИДОВЕ УРОЦИ: Начален преговор – 5 методически единици Нови знания – 65 теми Упражнение – 43 теми Обобщение – 4 методически единици Годишен преговор – 8 часа Диагностика на входно, междинно и изходно равнище – 3 учебни часа

Slide 6

Пътеводител на учебника

Slide 7

Математика – учебно съдържание Уроци за нови знания Въвеждане на новите понятия: число, цифра, аритметично действие Опорна илюстрация за актуализиране на знанията Въвеждане на понятието число и неговата цифра чрез задачи за сравняване на обекти Откриване на цифрата на числото в изображения на предмети Записване на цифрата в мрежата по определен образец Задачи с аритметичните действия събиране и изваждане

Slide 8

Математика – учебно съдържание Уроци за нови знания Налице е подходящата нагледност и работата със спецификата в наименованието на всяко от новите за децата числа. Запознаване с числата до 20 е възлов момент в работата по математика за 1. клас

Slide 9

Математика – учебно съдържание Уроци за нови знания Учениците се насочват и към конкретна практическа дейност, свързана с разпознаване на отсечки, пречертаване, измерване. Едновременно с овладяването на аритметични знания се усвояват и геометричните.

Slide 10

Математика – учебно съдържание „Текстови задачи“ Следващите уроци, свързани с текстовите задачи, доразвиват заложената идея - децата да разбират стъпките, през които трябва да преминат при решаването им. Специално място се отделя на запознаването с „текстова задача“. Това се осъществява първо чрез задачи, свързани със смисъла на събирането и изваждането.

Slide 11

Математика – учебно съдържание „Текстови задачи“ Четири основни етапа при решаване на текстова задача: Възприемане на информацията за основните обекти и техните количествени стойности – знаем, търсим (помагаме си). Математизиране на ситуацията, за да се отговори на въпроса (записваме). Работа в модела (пресмятане). Поглед назад (отговаряме)

Slide 12

Математика – учебно съдържание Уроци за упражнение Представяне на илюстрациите така, че изцяло да са съобразени с конкретното понятие Възможност за усвояване на математически знания Овладяване на ключови компетентности в областта на българския език Стимулиране на учениците към самостоятелна познавателна дейност Специално внимание се отделя на уроците с елементи на обобщение на числата до 10 Решаване на задачи с разбиране е гаранция за пренос на усвоеното

Slide 13

Знанията и уменията се затвърдяват с приложни задачи, близки до света на детето. При изучаването на числата 20, 30, 40, 50, ..., 90, 100 е заложено използването на аналогия с числата до 10. Математика – учебно съдържание Уроци за упражнение

Slide 14

Математика – учебно съдържание Уроци за обобщение Разнообразието от задачи, насочващи към използване на игрови елементи, осигурява много добра мотивация за работа. Ритмично систематизиране на знанията в уроци с обобщаващ характер.

Slide 15

Математика – учебно съдържание Уроци за преговор Освен на числата и действията с тях има преговорни уроци за текстовите задачи, геометричните фигури, различните мерни единици. Годишният преговор се осъществява с помощта на осем урока, насочени към всяко едно от базисните понятия за 1. клас.

Slide 16

Учебна тетрадка

Slide 17

Учебна тетрадка Разработени са уроци за диагностика за работа в две групи.

Slide 18

Съдържание на учебната тетрадка Основната функция на тетрадките е разширяване, задълбочаване и самоконтрол на знанията и уменията на учениците. Разнообразни задачи – на различни равнища на дейност, в различен формат (попълване на схеми, таблици и верижки; оцветяване, откриване на пропуснати числа ; чертане, свързване и ограждане и др.) Специално внимание – задачи за работа в екип, задачи за съобразителност и досетливост.

Slide 19

Книга за учителя

Slide 20

Книга за учителя

Slide 21

Съдържание на книгата за учителя Очаквани резултати от обучението по математика в 1. клас съобразно новата учебна програма. Характерни особености на учебника. Общи постановки при подготовка и провеждане на група уроци. Методически насоки и варианти на работа при реализиране на образователното съдържание за 1. клас чрез конкретните уроци. Примерно годишно разпределение на учебното съдържание. Проект на учебна програма за избираемите часове, свързани с разширената подготовка по математика за 1. клас. Учебната програма по математика за 1. клас, утвърдена със заповед РД 09/1857 от 17.12.2015 г.

Slide 22

Анимираните задачи: Онагледяват обучението по математика. Улесняват по-лесно, по-бързо и по-успешно овладяване на учебното съдържание. Разнообразяват урочната дейност. Олекотяват овладяването на учебното съдържание, като акцентират на отделни елементи от урока. Съдържание на електронния вариант Уроците съчетават образователна и развлекателна функция, правят динамичен и атрактивен процеса на обучение, създават условия за активно участие в урока.

Slide 23

1505 София ул. „Васил Друмев“ 36 тел.: 02/8061 300 факс: 02/8061 313 Благодарим Ви за вниманието!

Summary: изд. Булвест 2000, 1. клас, автори: Мариана Богданова, Мария Темникова

Tags: изд. булвест 2000 1. клас мариана богданова мария темникова

URL: